Möjliggörare på arbetsplatser är eftertraktade för kriminella nätverk

Möjliggörare på arbetsplatser, personer som utnyttjar sin anställning för att hjälpa kriminella nätverk är relativt ovanligt. Men de är mycket eftertraktade för de kriminella nätverken. Deras agerande kan dessutom få allvarliga konsekvenser för både verksamheten och samhället i stort. De nätverkskriminella utnyttjar ofta släkt och vänner, men även personer som inte själva är medvetna om sin roll som möjliggörare. Det visar en rapport som Brå publicerat.

En möjliggörare är en person som missbrukar sin anställning eller sitt uppdrag i kommunal, statlig eller privat sektor för att hjälpa kriminella nätverk. Den information som en möjliggörare bidrar med behöver inte vara hemlig. Det är istället den sammantagna informationen och kunskapen från insidan som är användbar för nätverken.

– Att ha tillgång till en möjliggörare innebär hög status för personer i de kriminella nätverken. Det är vanligast att möjliggöraren upparbetas under anställningstiden, men det förekommer också att möjliggörare placeras av nätverket eller att möjliggörarna själva föreslår att de ska söka en för nätverket lämplig tjänst, säger Johanna Skinnari i ett pressmeddelande. Hon är utredare på Brå.

Familj, släkt och vänner

Många i de kriminella nätverken letar i sin egen bekantskapskrets och familj för att hitta personer som kan fungera som möjliggörare. Andra upparbetar nya kontakter och skapar gynnsamma tillfällen när möjliggöraren är extra sårbar för övertalning. En del möjliggörare är väl medvetna om sin inblandning i kriminalitet. Andra har manipulerats och är omedvetna om sin roll som möjliggörare.

Studien visar att det är svårt för arbetsgivarna att upptäcka och utreda möjliggörare. Misstankar är ofta svåra att bevisa. Därför blir de sällan tillräckligt utredda.

– Det är sällan möjliggöraren själv som berättar om sin situation och sina handlingar för arbetsgivaren. Det är vanligare att kollegor eller närmaste chef reagerar och för informationen vidare internt, säger Karolina Hurve, utredare på Brå.

Fler arbetsgivare behöver se över risken för möjliggörare för kriminella nätverk, och se över rutiner för exempelvis rekrytering, bakgrundskontroller och anställdas tillgång till system och lokaler.

– Men det är viktigt att arbetsgivarnas insatser för att begränsa och motverka möjliggörare inte bidrar till misstro på arbetsplatsen. Det är lika viktigt att ha ett starkt ledarskap och ett arbetsklimat som präglas av trygghet och tillit, för att kunna fånga upp signaler i tid, säger Johanna Skinnari.

Läs mer om kriminella nätverk.