Threads öppnar för Fediversum

Storföretaget Meta som äger Facebook, Instagram, WhatsApp och Threads har länge sagt att de ska låta Threads bli en del av Fediversum. Det är naturligtvis rent kommersiella hänsynstaganden som lett till denna inriktning men inte desto mindre är det en bra sak. När Threads öppnar för Fediversum är det en stor sak. Det innebär att den skara av personer som går att nå via postningar på Mastodon, Misskey eller nån annan programvara i Fediversum mångdubblas.

Än så länge har dock Threads bara öppnat för Fediversum i tre länder, USA, Kanada och Japan. Dessutom omfattar det än så länge bara möjligheten att följa användare på Threads från ett konto i Fediversum. En användare på Threads kan alltså göra sina inlägg möjliga att se i Fediversum och ge personer med ett konto i Fediversum (exempelvis på Mastodon) en möjlighet att följa dem.

I övrigt finns en mängd begränsningar med Threads i Fediversum. Det går exempelvis inte att följa folk i Fediversum på Threads. Inte heller går det att se kommentarer som görs i Fediversum. Bara för att nämna några saker. Meningen är dock att dessa saker ska implementeras i framtiden.

Threads och Fediversum

När Threads öppnar helt för Fediversum innebär det att Threads gör att Fediversum expanderar nåt oerhört. Threads har idag cirka 130 miljoner aktiva användare per månad (MAU) medan hela Fediversum har omkring 1 miljon, varav huvuddelen (900 000) finns på Mastodon.

I Sverige finns det cirka 4 miljoner användare (MAU) av Instagram. Ungefär 40% (1,6 miljoner) använder Threads varje månad. Det är ungefär lika många som använder X (Twitter). Hela Fediversum har cirka 3 000 aktiva användare per månad (MAU) i Sverige. Nästan alla använder Mastodon. Fediversum är förhållandevis mindre i Sverige än i världen (0,2% av användarantalet som Threads har jämfört med 0,8%) men skillnaderna är i det stora hela ganska marginella.

När Threads öppnar för Fediversum helt och hållet blir Fediversum ett verkligt alternativ till X (Twitter) och Facebook. Alla funktioner som finns i Facebook finns nämligen också i Fediversum. Dessutom finns ytterligare några som diskussionsforum (alternativ till Flashback och Reddit), wikisajter, videotjänster som kan vara ett alternativ till Youtube, bildsajter (alternativ till TikTok, Instagram, Flickr eller Google Photos), chattsajter (istället för WhatsApp etc) med mera.

Och för den som är tveksam till Mastodon eller nån annan programvara på Fediversum för att det finns för få tänkbara mottagare i Fediversum försvinner det argumentet helt. Ett konto i Fediversum kan nå miljoner och åter miljoner. Dessutom utan att den som har kontot drabbas av en massa reklam.

För i Mastodon och andra fria och öppna programvaror finns ingen reklam. På Threads finns det dock och kommer att finnas även när det blir en del av Fediversum. Men i Fediversum får en person bara meddelanden från de personer (konton) som den valt att följa. Så det blir inget problem med en massa obeställd och oönskade reklam.

Läs mer: