Fediversum och Threads

Threads är företaget Metas försök att konkurrerar med Elon Musks X som är mer känt som Twitter. Antalet månatligt aktiva användare (MAU) av Threads uppskattas till 130 miljoner medan X (Twitter) har nånstans mellan 400 och 550 miljoner MAU. Jämfört med detta är Fediversum mycket litet då antalet MAU bara är drygt 10 miljoner.

Fediversum består av en mängd instanser (servrar) och en mängd programvaror av olika slag. De kommunicerar med ett gemensamt protokoll, ActivityPub. Sättet som Fediversum är uppbyggt på är också det som gett nätverket sitt namn. Det är ett decentraliserat nätverk där inget företag kan ha kontroll över allt. Ett federerat nätverk.

De flesta program är fria och gratis men det finns också programvaror som ägs av företaget och instanser som drivs av företag. De flesta instanser drivs dock av organisationer, föreningar, icke vinstgivande företag, grupper av privatpersoner och enskilda personer. Den mest kända och använda programvaran är Mastodon. 7 miljoner av Fediversums användare finns på Mastodon.

Men den del av Fediversum som idag växer snabbast är WordPress. Antalet WordPressinstallationer med stöd för ActivityPub blir snabbt fler och med tanke på att nästan häften av Internet består av sajter med WordPress installerat så kommer det förmodligen att i framtiden bli de allra vanligaste instanserna (servrarna) i Fediversum.

Fediversum

Fediversum. Bild: Per Axbom. Licens: CC BY-SA 4.0

Threads

Meta har deklarerat att de för avsikt att anpassa Threads till att använda protokollet ActivityPub. Försök och tester pågår. Orsaken till detta verkar oklar då möjligheten att bara nå 10 miljoner användare inte kan vara anledning nog. De har inget att tjäna på en sådan anpassning helt enkelt för de når många mer genom sin egen tjänst. Inga pengar finns att tjäna på det. Det måste därför finnas någon annan anledning till att de vill anpassa Threads till Fediversum.

Orsaken är troligen EU:s politik och lagstiftning vad det gäller de stora sociala medieplattformarna vilket kräver en ökad öppenhet och begränsningar för företagens makt över data. Något som kan tvinga bort många eller en del av de US-amerikanska jättarna från den europeiska marknaden:

The European Union is coming down hard on Meta, demanding all sorts of interoperability as part of its Digital Services and Digital Market Acts. By implementing a bona-fide W3C interoperability standard as part of a new app, Meta can signal both cooperation with the EU authorities, while delaying opening its core business as long as possible.

In the US, we tend to ignore changes in European law. We also seem to consider it inconceivable that any meaningful jurisdiction would actually pass the kinds of laws that they have been passing left and right. But they have, and the EU commission is not kidding with enforcement either. While Meta may decide to leave Canada to not have to comply with certain Canadian laws, they cannot afford to leave an affluent, almost half-billion people market.

I’m sure Meta is embarking on a multi-pronged strategy to resist, including lobbying, lawsuits, dragging their feet, and all sorts of other things. This multi-pronged strategy probably also means they have to throw the regulators a bone, on occasion. What better than to do this with a new product where there is no downside to an existing business, because there is no existing business? And if that helps with improving brand image – which it does – and appeal to 3rd-party developers, which the incumbent just turned against themselves, why not?

Om det är anledningen till att Meta vill använda ActivityPub för Threads så kommer det sannolikt också att följas av en anpassning av deras andra programvaror som Instagram, Facebook och WhatsApp. Även andra bolag såsom Amazon, Google (Youtube med mera), X Corp, Snap (Snapchat), Microsoft (LinkedIn) kommer kanske också att följa efter. Som jag ser det kommer det att göra Internet till en bättre plats.

Ett demokratiskt internet

En mer demokratisk plats, ett mer demokratiskt internet. Eller som Jesper Nilsson uttrycker det i ETC, Ett vildare internet. En utveckling bort från det storföretagens internet som Jonathan Crary går till storms mot i sin bok Scorched Earth som recenseras av Axel Lindén i tidningen Parabol. Så istället för att överge internet kanske vi nu kan skapa ett internet för folket och därmed blir Crarys rop på att internet måste överges helt obsolet. Meningslöst.

Men denna utveckling kommer inte att ske av sig själv. Den kräver kamp och organisering. För att hjälpa till kan den som är intresserad bli medlem i Kamratdataföreningen Konstellationen.

För den utopiske drömmaren kan Fediversum därmed kanske ses som ett första steg på väg mot det samhälle som Iain Banks beskriver i sin böcker om The Culture.

En stor del av utvecklingen mot ett mer demokratiskt internet drivs av EU som finansierat hela eller delar av utvecklingen av en mängd programvaror och deras anpassning till ActivityPub.

Läs mer:

 

Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!