Rädda och fördomsfulla ledarskribenter är ett stort problem

Ledarskribenterna i Sveriges stora dagstidningar tycks ha allt mindre kontakt med verkligheten och det innebär att deras ledare blir allt mer verklighetsfrämmande, rasistiska och intoleranta. Rädda och fördomsfulla ledarskribenter är ett större problem än de saker de upplever som problem.

Vi kan ledarskribenterna i GP exempelvis Adam Cwejman, Emma Jaenson, Håkan Boström och Susanna Birgersson. Rasismen och stödet för folkmord är tydligt i deras skriverier. Eller så skriver de mycket märkliga texter som Jeansons text om vad hon tror kan räknas som revolt i dagens samhälle.

Revolt

Inget av tyckandet i texten verkar ha nån som helst rimlig koppling till verkligheten. Det är felslut efter felslut efter felslut. Bara för att hennes kollegor på nån annan skittidningar tycker att nåt är modigt innebär det inte att verkligen är det. Det innebär helt klart ingen som helst revolt. Det som hon hävdar är revolt är bara helt vanlig beteende som de flesta människor ägnar sig åt.

De flesta människor i Sverige dricker mjölk från kor och äter kött. Många anser att det finns personer som varken är kvinna eller man. Det är inga konstiga grejer och ingen revolt att tycka så eller göra dessa saker. Jaenson saknar uppenbart kontakt med verkligheten. Hennes verklighetsbild är den förvirrade och okunniga medelklassens fördomar om verkligheten.

Internet

Dagens ledare i DN av Lisa Magnusson är ytterligare ett exempel på en totalt verklighetsfrämmande artikel. Barn övervakas av föräldrarna på nätet. Det förekommer säkert men troligen gäller det inte de allra flesta. För många föräldrar har inte ens kunskap om hur övervakning på nätet ska gå till. Deras barn har den kunskapen och kan lätt hantera detta.

Magnussons tankar om detta verkar handla om hennes egna rädslor för sånt hon inte tycks begripa eller sånt som hon tror är farligt på nätet. Verkligheten är att nätet är en mycket trygg plats för barn men det finns faror. Fula farbröder finns på nätet precis på gatorna. Det är bara att göra barnen uppmärksamma på det.

Nätet innebär dessutom att ungdomar dricker mycket mindre alkohol och att användandet av droger trots minskat drickande inte ökar. I huvudsak är nätet därför nåt positivt och bra.

Gäng

Sen tror hon att de kriminella gängen är dödsstöten för barnens utomhuslek. Hon lever med all sannolikhet inte i nåt område där det skett nån skjutning eller sprängning. Troligen inte i nåt område som är eftersatt och försummat. Hon tycks tro att gängen kontrollerat allt i sådan områden och att det alltid och överallt kan dyka upp några typer som skjuter vilt. Det handlar återigen om vad hon är rädd och inte om verkligheten.

För den som känner till hur det är i eftersatta områden vet att det är mycket tryggt och bra för barnen i stort sett överallt. Det är lugna områden där kriminella ibland kan vara problem och polisen oftare kan vara ett problem för den som är en tonåring. Men där vardagen i allmänhet är mycket trygg. Magnussons fantasier om otrygghet och ofrihet i eftersatta områden har inget med verkligheten att göra.

Trafik

Hon har dock rätt i att barnen körs till skolorna och att de inte går eller cyklar längre. Den stora orsaken till det är privatskolorna och det fria skolvalet. Barnen går inte längre i den närmaste skolan utan de gå på en skola i andra ändan av stan. Det är politiska beslut som skapat ett behov av att köra barnen till skolan och den trafiken är en stor del av det som ökat biltrafiken.

Samtidigt kan jag säga att det i många stadsdelar är mindre trafik än det var på 1980-talet. Detta då olika trafikåtgärder lett till att biltrafiken flyttats bort till de större gatorna. Idag går det att se barn som leker på gatorna på samma sätt som vi kunde göra på 1960-talet där jag bor. Det gick inte på 1970-talet och 1980-talet när mina barn växte upp.

Det är uppenbart att Lisa Magnusson lever på en egen planet som har mycket lite med verkligheten att göra. Hennes skriverier medför dock att andra medelklassföräldrar med dålig koll blir än mer rädda och oroliga. Magnusson förstärker på så sätt den ofrihet hon vill varna för. Medelklassens fördomar förstärks genom hennes okunnighet, rädsla och fördomsfullhet.

Rädda och fördomsfulla ledarskribenter skapar genom sina dumheter det samhälle de vill varna för.

Läs mer:
Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på “Rädda och fördomsfulla ledarskribenter är ett stort problem”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.