Olaglig sprängämneshantering i Haparanda – två män dömda

Två män i Haparanda har dömts för olaglig sprängämneshantering. Det rör sig om en 70-åring och en 36-åring, dömdes av Haparanda tingsrätt för brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, synnerligen grovt brott. Fängelsestraffet för 70-åringen blev till fem år. 36-åringen dömdes till fyra års fängelse.

Brottet uppdagades efter att polis fått tips om att 70-åringen förvarade explosiva varor i en industrilokal i centrala Haparanda. Lokalen tillhör Bottnia Berg AB. En husrannsakan genomfördes och polisen hittade då 11 001 kilo explosiva varor. Tingsrätten konstaterar i domen att det är klarlagt att 70-åringen som heter Kenneth Hannu förvarat de explosiva varorna.

Tidigare har företaget haft tillstånd att förvara sprängämnen på en annan plats i Övertorneå kommun. Men nåt tillstånd för att förvara sprängämnen på den aktuella adressen i Haparanda har de aldrig haft. Företaget hade vi tillfället ett projekt tillsammans med ett annat företag, Sundsvalls Bergshantering AB, för hanteringen av sprängämnen.

Dessutom är det klarlagt att Hannu köpt delar av de explosiva varorna, 7 540 kilo, av en 36-årig man vid namn Linus Nordström med företaget Sundsvalls Bergshantering AB. Denne hade tillgång till varorna genom sitt arbete i bergsprängarbranschen. Han var ansvarig för företagets hanteringen av sprängämnen men ska inte ha deltagit direkt i projektet som, Företaget har gått i konkurs.

Även 70-åringen har under många år arbetat som bergsprängare. Han har dock aldrig haft tillstånd att förvara sprängämnen på den aktuella platsen i Haparanda. Tingsrätten bedömde  att brottet ska ses som synnerligen grovt då hanteringen avsett en särskilt stor mängd varor av särskilt farlig beskaffenhet. Som försvårande för 70-åringens del har tingsrätten också beaktat att brottet har varit av särskilt allvarlig art.

Stora mängder sprängämnen

– Det har varit fråga om extremt stora mängder sprängmedel. Det har genom utredningen framkommit att de i målet aktuella mängderna dynamit skulle räcka till ett mycket stort antal sprängningar om de kom i orätta händer, säger Sara Malmqvist i ett pressmeddelande. Hon är rådman och var tingsrättens ordförande i målet.

Det är också risken för tillgrepp av sprängämnena som har bedömts som den största faran med förvaringen. Detta med beaktande av att mer än 9 000 kg sprängämne förvarades i enkla plåtcontainrar låsta med endast hänglås. I ett ntala sprängkistor förvarades nästan 2 000 kg tändmedel, sprängämnen och sprängkapslarDet har inte bedömts som sannolikt att en oavsiktlig detonation skulle ske på platsen. Men förvaringen av sprängmedel och tändmedel tillsammans har ändå inneburit en förhöjd risk för en olycka.

För 70-åringens del bedömde tingsrätten att straffvärdet uppgick till fängelse i knappt sex år. Han är tidigare dömde för många brott och finns under 19 avsnitt i belastningsregistret. Tingsrätten har dock beaktat hans höga ålder och fängelsestraffets längd har därför bestämts till fängelse i fem år. 36-åringen har dömts till fängelse i fyra år. Han har också meddelats näringsförbud i fem år. Han har tidigare enbart dömts för småbrott vid två tillfällen.

Det finns inga kända kopplingar till gängbrottslighet i detta fall.

Läs mer: