Nonsens om mc-gängen i ETC

I en artikel med anledning av Acta Publicas senaste rapport om de kriminella mc-miljöerna i Sverige påstår ETC att rekryteringen till de två dominerande mc-gängen med koppling till brottslighet ökat. Jag kan dock inte hitta något stöd för det i rapporten. Det verkar alltså vara en märklig slutsats av ETC-skribenten Maja-Wera Honkanen som inte stämmer med verkligheten. Nonsens om mc-gängen helt enkelt.

Visserligen har antalet personer som finns i miljöerna ökat med 20 personer till 640 sen den förra rapporten som kom i höstas. Men det är en marginell ökning som saknar betydelse i det stora hela. Rekrytering till mc-gängen tycks i verkligheten inte öka alls och den rekrytering som skedde från Bredängsnätverket är flera år gammal.

Bandidos MC har samtidigt försvagats avsevärt efter en konflikt med Foxtrotnätverket under 2023. Samtidigt har också Hells Angelse MC försvagats genom en konflikt med Bergsjögänget i Göteborg. Att tala om att de kriminella mc-miljöerna växer genom rekrytering förefaller helt enkelt vara en överdrift. ETC-artikeln är med andra ord nonsens om mc-gängen kompletterat med självklarheter och sånt som är välkänt.

Läs mer: