Sjömansliv och ekvatordop

Jag bodde under tonåren i det lilla tråkiga och frireligiösa skogssamhället Skillingaryd. Inte undra på att jag längtade bort. Än tristare blev det när jag 1970 påbörjade lumparåret som skyttesoldat 1127 Norebrink på I12 vid skjutfältet Ränneslätt i Eksjö Läs mer…

Småskaligt fiske ett större problem än storskaligt

Världens småskaliga traditionella fiske i framförallt fattiga länder är ett betydligt större problem för fiskebestånden än det storskaliga internationella fisket. Detta visar en undersökning som genomförts med hjälp av Google Earth och som presenteras i senaste numret av Forskning & Läs mer…

De svenska privatmilitärerna i Adenviken

Företaget Navalguards Ltd (Naval Guards) med kontor i Cardiff är ett av de många privata säkerhetsföretagen med verksamhet i Adenviken och Indiska Oceanen. Ägare till bolaget är Sven Ulf Ingemar Jacobsson med 80% av aktierna och Firoz Patel med 20%. Den Läs mer…

De 300 000 tamilske fangene må slippes fri

Rødt krever at konsentrasjonsleirene på Sri Lanka, der hundretusener tamiler fortsatt er innesperra under forferdelige forhold, øyeblikkelig åpnes opp og at fangene slippes fri. Det er ingen overdrivelse å si at regjeringen i Colombo nå planlegger å la monsunregnet drepe Läs mer…

Ett skoningslöst krig som inte lett till någon politisk lösning

Det är vad ett uttalande om Sri Lanka från Fjärde Internationalen i korthet säger: A merciless war that has brought no political solution Fourth International On Sunday 7th May the weapons of the Tamil Eeelam Tigers were silenced and they Läs mer…

Regeringssidans slakt av civila fortsätter på Sri Lanka

Läkare utan Gränser på Sri Lanka rapporterar och larmar gång på gång om den fruktansvärda situationen i krigsområdet på ön utan att någon i omvärlden tycks reagera. I ett område med 100 000-tals civila flyktingar utan mat och utan fungerande Läs mer…