Ökning av brott riktat mot person under 2021

Under 2021 anmäldes cirka 301 000 brott mot person enligt Brå. Det var en ökning av antalet anmälningar med 5 720 brott (+2 %) jämfört med 2020. Ökningen handlar i huvudsak om en ökning av antalet anmälda sexualbrott. Denna ökning anse i första hand bero på ökad anmälningsbenägenhet. Läs mer…

Minskande brottslighet under 2021

Under 2021 anmäldes cirka 1,47 miljoner brott enligt Brå. De var en minskning med 84 400 brott (?5%), jämfört med året innan (2020). De kategorier som minskade mest var stöld- och tillgreppsbrott samt bedrägeribrott. Inom stöld- och tillgreppsbrott minskade cykelstöld och inbrottsstöld i industri, verkstad, byggplats, lager, garage, hamnområde, kontor med mera mest. Läs mer…

Den minskande brottsligheten i Sverige

I början av 2017 publicerade Brå en rapport om brottsutvecklingen i Sverige mellan 2005 och 2015.Det är den senaste undersökningen av brottsutvecklingen i Sverige som finns. Den visar på en tydlig minskning av brottsligheten i Sverige under perioden. Det har Läs mer…

Färre utsätts för misshandel

Allt färre personer uppger att de varit utsatta för misshandel, men trakasserierna mot kvinnor ökar. Det visar en kortanalys över brottsutvecklingen, som Brottsförebyggande rådet publicerade igår. – Sedan mitten av 00-talet, då vi började mäta utsattheten, ser vi en generell minskning Läs mer…

Minskad brottslighet och fler anmälda brott

Det blir allt vanligare att privatpersoner polisanmäler när de har utsatts för brott. För vissa brottstyper är anmälningsbenägenheten dock fortfarande mycket låg. Endast vart femte sexualbrott uppges vara polisanmält. Det visar en delrapport från Nationella trygghetsundersökningen (NTU) som Brottsförebyggande rådet Läs mer…