Visafusk, illegalt arbete, åsiktsbrott, svartväxling och pengasmuggling

Färjan från japanska Shimonoseki närmade sig Koreahalvön. Den väldiga hamnstaden Pusan (landets Göteborg) mötte med lätt snöblandade sibiriska vindar. Inte precis det man hade väntat sig i Asien – och saknade kläder för. Läs mer…

Världens största hamnar

Det är inte helt lätt att veta vilka som är världen största hamnar då statistiken ofta redovisar oljehamnar, containerhamnar och hamnar för övrig trafik separat. Men de flest av de stora hamnarna i världen ligger i Asien. De största hamnarna i Läs mer…