Malm – anställda i Ostindiska kompaniet

Jonas Ericsson Malm (1719-75) nämns i listorna över direktörer i Ostindiska kompaniet. Sannolikt var han i så fall direktör under den tredje oktrojen från år 1766 och intill sin dö.. Att han varit anställd i Ostindiska kompaniet synes helt klart, Läs mer…