De svenska landskapen

Svenskar från olika delar av landet identifierar sig mer med landskap än med regioner och län. I två fall identifierar de sig dessutom mer med sin stad än med landskapet/landskapen staden ligger i. Göteborgarna är göteborgare, inte västgötar och stockholmare Läs mer…

Sveriges samebyar

Med anledning av domen kring jakt- och fiskerättigheter på statlig mark i fjällen kan det vara intressant att veta lite mer som Sveriges samebyar. Vad det är för nåt, hur stora områden de omfattar med mera. Därför har jag skrivit Läs mer…

Varginplantering – var?

Enligt  det beslut som föregick vargjakten i januari så ska också 20 vargar planteras in i Sverige. Tanken är främst att man ska ta vargar som vandrat in i renbetesområdet i norra Sverige och förflytta dem till söder om renbetesområdet. Läs mer…

MittMedia – Gefle Dagblad kontrollerar södra Norrland

MittMedia AB är en koncern med ett stort antal tidningar från Gästrikland i söder till Jämtland i norr. Man dominerar denna region totalt vad det gäller tidningar. Ägare av bolaget MittMedia AB är främst Nya Stiftelsen Gefle Dagblad som äger Läs mer…