Ja, uppenbarligen

– tror de på sig själva. De borgerliga progagandamakarna verkar faktiskt tro på sig själva. Självaste propagandaministern Per G utgår från att 95% av av svenska folket fuskar. Har han läst undersökningen? Förmodligen inte. Utan han ingår som en del i samma propagandakampanj som Stefan Fölster och Fredrik Bergström.

Men han har en poäng sin sitt inlägg. Systemen går naturligtvis att utforma så att man inte behöver försöka maximera nyttan av de betalningar man gjort till systemen via skatten. Om systemen utformas generöst och inkluderande. Om folk inte hela tiden drabbas av försämringar i systemen osv så behöver de inte göra krångliga och jobbiga saker för att ha råd och möjlighet att använda systemen när barnen är sjuka, man själv är sjuk eller man är arbetslös. Ju mer rigida regler, ju mer innovativa och företagssamma måste folk bli. För att kunna använda de rättigheter vi faktiskt betalt för. De rättigheter vi jobbat ihop till. Som borgarregeringen försöker ta ifrån oss.

Det är liksom en ond cirkel:

  • Regeringar försämrar
  • Folk blir innovativa för att kringgå försämringarna
  • Borgarmedias propagandaministrar och de rikas organisationer anklagar oss vanliga människor för fusk.
  • Regeringar försämrar igen

Enda vägen att komma ur en sådan ond cirkel är att sluta skära ner och återställa välfärdssystemen så att man inte behöver vara så innovativ och företagsam för att kunna utnyttja sina rättigheter.

Men kom ihåg, att vara innovativ är inte att fuska. Att vara företagssam är inte att fuska. Men när ledande politiker, som borde veta bättre, vägrar betala avgifter, skatter och bygger svart. Då är det medvetet fusk. Det är inte innovativt. Det är ansvarslöst och faktiskt brottsligt.

Och de flest svenskar fuskar faktiskt inte. Borgarnas propagandaapparat ljuger. Och en del av det som av folk själva anser vara fusk är knappast fusk det heller. Tro aldrig på propaganda från Svenskt Näringsliv.

Bloggat: Ung Vänster-bloggen, Claes Krantz
Borgarmedia: DN1, DN2, SVD1
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • AstroTurf

    Snart har vi ett 1984 samhälle, men det kommer från den borgeliga sidan. Människor är opålitliga och måste regleras så att de inte faller tillbaka till sina ursprungliga betenden. Adam Curtis igen.