Brottslighet och högerextremism

Den högerextrema och våldsamma organisationen SMR (Svenska Motståndsrörelsen) växer enligt en artikel i DN. Organisationen är känd för sin extrema våldsamhet och ett antal grova överfall på invandrare, vänsterungdomar och homosexuella. Jag vet inte hur det är med SMR och organisationens eventuella tillväxt. Men det är ganska ointressant om de våldsamma nazisterna är med i en organisation som heter ND, NSF eller SMR. Det förändrar ingenting vilken bokstavskombination de använder. De är lika våldsamma ändå. Växer den ena på de andras bekostnad spelar det ju egentligen ingen roll.

Däremot är det faktiskt inte så som Ung Vänster påstår, att det högerextrema våldet växer i Sverige. Det är tvärtom. Högerextremt våld, eller som det i statistiken heter, hatbrott, ökar faktiskt inte. Därför finns heller ingen anledning för rättväsendet att specifikt prioritera hatbrotten utifrån detta.

Men det som varken polisen, regeringen elller Ung Vänster tar hänsyn till är att det i många andra brott finns högerextrema ingredienser, däribland exempelvis Kungsholmsmordet och Rödebyfallet. Därför finns det anledning att se på högerextremismen i ett större perspektiv. I ett sådant perspektiv anser jag att sociala åtgärder är betydligt viktigare än att rättsvårdande myndigheter (domstolar, åklagare, polis etc) prioriterar brotten som begås av medlemmar i någon av de högerextrema och/eller nazistiska organisationerna. Bästa sättet att bekämpa högerextremism, inklusive Sverigedemokraterna, är genom att diskutera och prioritera socioekonomiska åtgärder mot fattigdom och utanförskap. På sikt får detta också ner det mest extrema våldet. För mig är det också viktigare att polisen faktiskt prioritera vardagsbrotten och att de faktiskt syns mer på gator och torg som ett sätt att förebygga vardagsbrotten.

Hur är då utvecklingen av den högerextrema brottsligheten i Sverige? Ja, enligt BRÅ begicks det 2263 brott med främlingsfientliga motiv år 2004 och år 2006 begicks 2189 stycken. Brott med antisemitiskt motiv gick ner från 151 till 134 under samma period. Totalt utgjorde våldsbrotten bara 20% av det totala antalet brott med hatmotiv.

Det framgår också att brotten endast i begränsad utsträckning kan kopplas direkt till någon nazistisk organisation. Då oftast NSF.

Den stora anledningen till att det i statistiken kan se ut som att hatbrotten ökar är att man ändrade principerna för statistiken mellan 2005 och 2006. Islamofobiska brott fanns inte med innan och man utvidgade antalet brott som förs till brottsgruppen homofoba brott. För att citera BRÅ:

Ja, de ökar på så vis att sedan föregående år har anmälningarna ökat med 11 procent. Men denna ökning kan ha många förklaringar. Dels finns det aspekter av övertagandet av produktionen från Säpo som sannolikt kan ge konsekvenser, såsom införandet av det islamofobiska motivet. Ytterligare en förklaring är att Brå varit mer inkluderande när det gäller allmänna kränkningar av homo- bisexuella och transpersoner, HBT-personer (dessa ingår som grupp om gärningspersonens motiv till sitt handlande är homofobiskt), än vad Säpo varit tidigare år. En av de största ökningarna (21 procent) har noterats för de homofobiska brotten. Dessutom har hatbrott också ett stort mörkertal, vilket påverkas av anmälningsbenägenheten hos de olika utsatta grupperna. Detta påverkas i sin tur bland annat av offrets förtroende för rättsväsendet och dennes språkkunskaper. I ljuset av detta går det ändå inte att utesluta att en faktisk ökning skett.

Jag kan inte tolka BRÅ på annat sätt att ingen faktiskt ökning skett, oavsett vad de säger i den sista meningen. Men klart är ändå att våld är betydligt vanligare i högerextrema miljöer än bland andra grupper i samhället. Högerextrema organisationer har fler medlemmar som är dömda för brott och våldsbrott än andra politiska organisationer. I samhällen, byar och miljöer där det finns högerextremism är brottsligheten och våldsbrottsligheten högre än i jämförbara miljöer utan högerextremister. Även om det snarare minskar än ökar.

Läs också om brottslighetens utveckling.

Intressant?
Bloggat: Lasse, Kato, Robert Zackrisson,
Borgarmedia: DN, SVD1, SVD2,
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 1. Det är magstarkt att påstå att Kungsholmsmordet har högerextrema ingredienter, med tanke på att en av de dömda heter Sebastian Bonnier och tillhör en judisk förlagsfamilj.

 2. Newsflash:

  Man behöver inte tycka illa om judar för att hamna under det högerextrema paraplyet. SD är t ex inte direkt antisemiter och kritiseras av andra mer extrema rörelser för det. Även om de är mer främlingsfientliga sossar än riktigt fascist- eller nazistanstrukna sa bör man nog räkna dem till samma grupp. Det finns säkert andra exempel.

  Jag tycker ocksa att den här kopplingen till högerextremism verkar svag i de olika fallen, men skälet du anger är inte speciellt giltigt.

 3. För att utreda vilken våldsbrottslighet som är grövst och mest omfattande bör varje fall kategoriseras och föras in i statistiken. Sedan kan vi jämföra högerextremisters, vänsterextremisters och invandrares brott och sätta in krafttag mot den grupp som visar sig vara värst.

 4. När det gäller högerextrem brottslighet så förs statistik kring detta. Ska återkomma till det.

  När det gäller vänsterextrem brottslighet så fördes statistik kring detta tills för några år sen. Man slutade därför brottsligheten var så låg att det blev och var meningslöst att ha separat statistik. Tänker dock återkomma till detta i ett separat inlägg.

  När det gäller brottslighet och invandrare så håller jag på och förbereder ett inlägg om detta utifrån den statistik som finns.

  Observera att detta inte är platsen för en diskussion om vänsterextremas brott eller om invandrares brott. Inlägg om det kommer att betraktas som off-topic.

 5. Det förs statistik kring högerextrem brottslighet men man slutade inte föra statistik kring den vänsterextrema brottsligheten för att den var låg. Statistiken fördes tidigare av SÄPO men från 2006 överfördes uppgiften till BRÅ.

  I samband med detta ändrades syftet från ”Brottslighet kopplad till rikets inre säkerhet” till ”Hatbrott”. Vänsterextrem brottslighet togs bort och den nya kategorin ”islamofobiska motiv” lades till. Svenskfientliga motiv saknas i rapporten.

  Vad förändringen beror på kan man endast spekulera i, men det bör noteras att i förordet till SÄPOs sista rapport står att ”Våldsbrott med koppling till den autonoma miljön på fortsatt hög nivå”. /*Borttaget ett stycke som var off-topic*/ #AS

 6. Pingback: De brottsliga högerextremisterna | Svensson

 7. Pingback: Högerextremism och organiserad brottslighet | Svensson

 8. Pingback: Pinsamt, Niklas Svensson! « Slutstadium

 9. Pingback: Mördaren på "slätta" är högerextremist | Svensson

 10. Pingback: Var finns de liberala fördömandena? | Svensson

 11. Pingback: subjektiv 2008 » Jag fördömer givetvis.

 12. Pingback: Nyamko Sabuni är inte klok | Svensson

 13. Pingback: Våldets vågor? | Svensson

 14. Pingback: AFA spelar reaktionen i händerna | Svensson

 15. Pingback: Högerextremt våld mångdubbelt värre än vänsterextremt | Svensson

 16. Pingback: Skottlossning lite överallt | Svensson

 17. Pingback: Invandrare och brottslighet | Svensson

 18. Pingback: Sveriges brottsligaste berfolkningsgrupp | Svensson

 19. Pingback: Högerextremt våld är ett problem - muslimskt våld är det inte | Svensson

 20. Pingback: Låg brottslighet i göteborgsförorter | Svensson

 21. Pingback: Skärpt övervakning av högerextrema - i Norge | Svensson

 22. Pingback: Medlemmar i Revolutionära Fronten gripna | Svensson

 23. Pingback: 23-årig småbarnsmamma mördad av nazist | Svensson

 24. Pingback: Problemet - högerextremt våld | Svensson

 25. Pingback: Det här med politiskt våld | Svensson