Hatbrotten ökar inte

Med anledning av att Fredrick Federley blivit utsatt för övergrepp från högerextremister på grund av sin sexuella läggning finns det anledning att återigen uppmärksamma högerextremismens betydelse för våldet i Sverige.

Men det är faktiskt inte så som Jonas Morian skriver, att hatbrotten ökat mellan 2005 och 2006. Ökningen i det statistiska materialet beror på att man förändrat statistiken. Tidigare fanns inte brott med HBT-motiv och islamofoba brott ordentligt med i statistiken. Sammantaget gör detta att man inte utifrån BRÅ:s hatbrottsundersökning kan hävda att brotten ökar som Morian gör. Utan det är snarare tvärtom. Hatbrotten minskar i antal. Citat ur mitt tidigare inlägg:

BRÅ redovisar en faktisk minskning av brott med främlingsfientliga motiv sedan 2004 liksom en minskning av antalet antisemitiska brott. Sammantaget visar detta att BRÅ inte har belägg för sitt påstående om sannolik ökning. När det gäller islamofobi och HBT-brott kan inte jämförelser göras då de som sagt endast i liten utstäckning fanns med i tidigare statistik.

Men oavsett det faktum att hatbrotten inte ökar är varje brott av hatbrottskaraktär ett för mycket och det är inte acceptabelt att homosexuella ska råka ut för det som Federley råkad ut för.

Samtidigt är det så att vi måste bekämpa högerextremismen för att kunna bekämpa hatbrotten. Med en nyliberal politik, som Federley är förespråkare av, uppmuntrar man högerextremismen. För att kunna bekämpa högerextremismen måste också den nyliberala politiken överges. För annars kommer det högerextrema, främlingsfientliga, homofoba och islamofoba inflytandet i samhället att öka.

Självklart borde dessutom Federley anmäla brottet. Om allt anmäls så blir statistiken tillförlitligare. Mörkertalet mindre. Det blir lättare att fatta rätt politiskt beslut för att åtgärda problemen.

Borgarmedia: SVD, HD, DN

Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,
——————————————————————–
Lästips från bloggosfären: Kim Müller om privatiseringar och munkavle, Kaj Raving om samma sak, Jinge om USA och deras puckade vapenlagar och Erik Svensson om eftervalsdebatten i Venezuela.

7 svar på “Hatbrotten ökar inte”

 1. Jag skulle gärna vilja veta vad

  Med en nyliberal politik, som Federley är förespråkare av, uppmuntrar man högerextremismen. För att kunna bekämpa högerextremismen måste också den nyliberala politiken överges. För annars kommer det högerextrema, främlingsfientliga, homofoba och islamofoba inflytandet i samhället att öka.

  har för egentliga grunder?

  Främlingsfientlighet, homofobi och islamofobi är inget som växer fram genom det ekonomiska systemet, de är gamla och kulturellt grundade fenomen. Visst förstoras problemen kanske momentant i vissa grupper genom en politik som orsakar stora sociala förändringar, men fenomenen ovan är ju ändock pa dekis – hur manga idag är t ex homofoba, bland det uppväxande släktet? Samhället har i stort sett aldrig varit sa accepterande för olika människor som nu, även om det i en del kretsar morras. Det reella inflytandet hos de här extremisternas av olika falanger ökar inte mycket, med ett trist undantag för fler utslag av islamofobi idag än före 9/11.

  Det finns ju förresten lika stor benägenhet att dela in folk i ”inne”- och ”ute”-grupper i ett socialistiskt samhälle, om man ser till erfarenhet – minns de historiska exemplen med utrensningar eller utfrysningar av grupper i dessa samhällen, pa olika grunder. Principen är urgammal, det är bara etiketterna som ändras.

  Och: Du som gnäller sa mycket om att allt är nyliberalt idag – varför ökar da inte hatbrotten om sa är fallet? 🙂

 2. Och innan jag far en hänvisning sa har jag läst ditt länkade angrepp pa liberalism, men det bestod mest av fingerpekning tycker jag. Inget om hur det skulle vara ett bättre alternativ att börja reglera istället för att liberalisera.

  Man kan aldrig fa drömriket, man far välja det minst onda. Jag tror att det är liberalismen som leder i den riktningen. Du far gärna motivera varför du tror att det är reglerandets samhälle som gör det i detta fall.

 3. Verklighetens sen 1990-talets början i Europa visar ju också att fascismen växer. Sambandet med nyliberal politik tycker jag är uppenbar.

  Det finns en faktor som har större betydelse för brottslighet än någon annan. Arbetslöshet. (finns statistik ända sen 1800-talet som visar på direkta samband) Högkonjunkturen gör att denna är förhållandevis låg.

  Det finns mycket motsägelsefullt när det gäller kriminalitet faktiskt. Den kan ibland minska när kriminella gäng får hårdare kontroll över brottslig verksamhet exempelvis.

  Mycket riktigt är socialismen inte en automatisk lösning på förtryck av underordnade grupper. Det fins inga automatiska lösningar på problem.

  Men allt ska vara underodrnat demokratin och politiken. Det är det baästa för de allra felsat och det mest demokratiska.

  Men jag misstänker att vi inte kan bli överens på denna punkt. (om nyliberalismens ansvar för högerextremismens tillväxt alltså)

 4. Kopplingen arbetslöshet – brottslighet köper jag helt och fullt. Det blir intressant att se hur konjunkturen utvecklas och annat med den. Haller ocksa med om att vi inte kommer att bli överens 😉

  Däremot vill jag gärna ifragasätta din uppenbara koppling. De länder som är mest ”nyliberala” är väl inte de som har de stora extremiströrelserna? Frankrike och Österrike är inga direkta bastioner för liberalismen men har haft stora främlingsfientliga partier, de baltiska länderna har liberaliserat väsentligt men har inga etablerade politiska extremiströrelser (utom kanske representanter fran gammalt rysshat och annat bagage). Och Storbritannien? Nu har jag inte siffror för handen, men det känns som väl manga undantag…

  Kanhända finns en koppling pga systemförändringar, men det är inget jag omedelbart kan se. Intressant hur som helst. Jag är inte intresserad av att fajtas om ideologi per se, men enskilda faktorer kan ju vara intressanta att diskutera, man kanske blir lite klokare.

  Jag vill även lägga till att jag tycker att du ofta skriver intressant om brottslighet och eftersom jag är göteborgare sa är även den vinklingen av intresse (och den dyker ju upp titt som tätt). Det är lite ovanligt – och därför bra – att vänsterbloggar tar upp det seriöst, oftast är det ju istället ett hemtamt omrade för konservativa och populistiska typer.

 5. Som liberal respekterar jag andras frihet lika högt som jag värnar om min egen. Att hata eller misstänkliggöra grupper har noll och intet med liberalism att göra. Liberalism är tolerans och vill man ha egen frihet måste man värna om andras lika mycket. I ett liberalt samhälle är socialister fria att starta kollektiv till exempel. Tyvärr skulle nog inte liberaler få samma respekt i ett socialistiskt samhälle.

  Grundläggande historia:
  Förr fanns två grupperingar i politiken. Liberaler och konservativa. Plötsligt dök socialister upp och i takt med att de vunnit makt har konservativa och liberala tvingats samarbeta mot socialismen. Det betyder INTE att högern är homogen. Att försöka blanda ihop konservativa med liberaler vinner socialister mycket på eftersom konservativa är trångsynta och hör hemma i förr i tiden. Väl är att de konservativa är allt färre. Kd och Sd är väl de enda konservativa partierna, men konservativa falanger finns i alla partier. Sorgligt nog. Både konservativa och socialister hör hemma i en svunnen tid.

 6. Det finns inte något enda exempel på att planekonomi gynnat homosexuella. Tvärtom. Även rent teoretiskt är det ologiskt, för hur skulle vi som utgör kanske 5% av befolkningen kunna hävda våra behov i ett samhälle där majoriteten helt styr hur samtliga tillgångar ska brukas? Redan idag ser vi ju hur homosexuella förlorar på transfereringssystemen. Den heterosexuella kärnfamiljen är normen som lagar och ”rättigheter” anpassas efter. Än värre skulle det bli om den lilla ekonomi som finns kvar i HBT-samhället också blev allmän egendom.

Kommentarer är stängda.