Tillgång till all gränsöverskridande trafik för FRA? – svaret är JA

När FRA:s chef Ingvar Åkesson chattade på nätet och fick frågan om all gärsnäverskridande trafik i kablar kommer att vara tillgänglig för FRA svarde denne NEJ. Vilket förstås är en lögn då det i lagen står så här:

”De trådägande operatörerna skall till särskilda samverkanspunkter överföra all trafik som förs över Sveriges gräns.”

Alltså står det klart och tydligt att FRA har tillgång till all trafik. All trafik scannas och gås igenom, vilket är ekvivalent med (samma sak som) att alla vanliga brev öppnades för att genomsökas efter vissa sökbegrepp. Ingvar Åkesson och de andra som försvarar FRA fortsätter alltså sitt ljugande och sitt utmattningskrig. Något som Sanna Rayman på SVD tar upp på ett bra sätt.

Samtidigt som vi alltså fått en lag som gör det lagligt för FRA att övervaka allas om bor i Sverige plus de flesta i Finland, Baltikum och Ryssland också så ökar också övervakningen i smahället på en mängd andra sätt, med en mängd nya lagar, ökande användning av övervakningskameror etc. Det ser ut som att Sverige är på väg att bli ett riktigt obehagligt samhälle där säkerhetsindustrin kan tjäna allt mer pengar. En säkerhetsindustri som tll stor del ägs av familjen Douglas som har ett direkt inflytande över moderaternas politik.

Intressant?
Bloggat: Opassande, Badlands,
Borgarmedia: SVD, DN1, DN2, SDS,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements