Katastrofzon Göteborg

Idag är det 10 år sen den värsta katastrofen i modern tid i Göteborg. Backaplansbranden som tog 63 ungdomars liv och märkte många andra för livet. En brand som de flesta göteborgare som levde då inte kommer att glömma. Det var en mänsklig katastrof med direkta och omedelbara konsekvenser för liv och död.

Mer indirekta konsekvenser har alla de varsel som lagts på Volvo Personvagnar och Volvo Lastvagnar. Varsel, som i förlängningen kan innebära att det försvinner 20 000 jobb i Göteborgsområdet nästa år. Det är också en slags katastrof. Av ett annat slag, men som också kommer att sätta stora spår hos alla oss som lever i Göteborg. Det är inte alls frågan om liv eller död på kort sikt, utan snarare om hur livet i Göteborg ska gestalta sig på längre sikt. För utan tillräckligt med arbete blir livet ett annat än det kunde blivit.

Och precis om alla människor försökte göra allt de kunde i samband med branden måste vi försöka göra det vi kan för att minimera följderna av bilindustrins kris.

Intressant?
Bloggat: You’re no different to me, Projekt på riktigt,
Borgarmedia: SVD1, SVD2, SVD3, SDS, AB1, AB2, AB3,
Andra bloggar om: , , , , , , ,

Advertisements