Smittspridningen av svininfluensan sker i två faser

Den första fasen är den som Sverige och mång andra länder är mitt i. Det handlar då om unga vuxna och tonåringar som blir smittade i huvudsak. Detta beror helt enkelt på att det är dessa som reser mycket och de är därför just de människor som smittas i andra länder.

Smittspridningens andra fas liknar mer den traditionella smittspridningen i influensan och denna fas kan studeras i Nya Zeeland, Australien och andra länder där svininfluensan grasserat under den traditionella influensaperioden. Även England tycks ha kommit in i denna smittspridningsfas. I denna andra fas är det framförallt barn som smittas och enligt siffrorna från Nya Zeeland är det en högre dödlighet bland barn än bland unga vuxna. Allra högst är dödligheten bland de få äldre som får svininfluensan. Precis som för en vanlig influensa alltså. Att det är få äldre som faktiskt år denna influensa beror förmodligen på att den förmodligen är av samma typ, eller liknande typ som fanns innan 1957 som exempelvis den influensa A (troligen också H1N1) som grasserade 1948-49. H1 N1 tycks också ha funnits under 1970-talet och 1980-talet vilket kan förklara varför folk i min egen ålder tycks klara sig väldigt bra även om man blir smittad.

Intressant?
Bloggat: Röda Malmö, Jinge,
Borgarmedia: GP1, 2, 3, SVD1, 2, 3, 4, DN1, 2, 3, AB1, 2, 3, 4, EX,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements