Embryon till motstånd

I Göteborgs förorter har det bränts bilar under en och en halv månad. Det började i Backa och har sen turnerat runt i Göteborgs olika förorter. Orsakerna till det hela började är naturligtvis komplexa, men en kombination av nedskärningar i social sektor, skola, fritidsverksamhet osv, ökande arbetslöshet, sysslolöshet, ungdomlig äventyrs- och jävelskapslusta ihop med starttidpunkten för oroligheterna mellan föäldrarnas jobbstart och skolstarten är säkerligen det som orsakat urladdningen.

Det var stökigast i början då en del poliser och fordon från räddningstjänsten angreps. Men sakta och säkert har brännandet av bilar dock minskat i omfattning för att nu vara ner i ett läge som är ganska normalt.

I en del stadsdelar har ett motstånd börjat formas, i Hammarkullen protesterade ungdomarna på Mixgården mot en stängning av gården och de vann sin kamp. I samma stadsdel har man nyligen bildat Hammarkullebor mot nedskärningar, en kampanjgrupp för att försöka stoppa nedskärningar i skolan.

I Biskopsgården finns en föräldraförening som bland annat planerar en demonstration den 1 oktober utanför biblioteket i stadsdelen och i Backa protesterar nu Backa Handbollsklubb mot politikernas svårgheter att få till stånd en idrottshall för föreningens verksamhet som nu därför av hotas med nedläggning. Man menar att politikernas prat om samarbete med föreningslivet och föräldrar faktiskt bara är tomt prat.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements