Socialtjänsteman dömd för tjänstefel

I en för Sverige mycket ovanlig dom har en tjänsteman vid socialtjänsten i Örgryte SDN i Göteborg dömts för tjänstefel. Att socialtjänstemän döms för tjänstefel är inte vanligt:

…den 47-årige enhetschefen på socialkontoret i Örgryte som fälldes för tjänstefel. Han döms till 80 dagsböter.

Den andre åtalade tjänstemannen, en 49-årig handläggare, frias.

Rätten var enig.

[…]

Bägge tjänstemännen, en socialsekreterare och en enhetschef, åtalades i början av juni förra året misstänkta för tjänstefel.

Åklagaren Göran Sjödell beskrev i sin stämningsansökan raden av allvarliga incidenter med överdoseringar, sjukhusvistelser och livshotande hälsotillstånd vilka varit väl kända för bägge de åtalade.

Socialsekreteraren, som handlade Tommy Nilssons ärende, har uppsåtligen eller av oaktsamhet, ansåg åklagaren, åsidosatt vad som gällt för hans tjänst.

Enhetschefen har på samma grunder underlåtit att se till att nödvändiga åtgärder vidtogs för att hindra att Tommy Nilssons hälsa utsattes för allvarlig fara. Chefen har också underlåtit att se till att Nilsson omedelbart togs om hand enligt LVM trots att det, enligt åklagaren, fanns skäl för detta.

Bägge åtalade har förnekat brott.

Det är ovanligt att tjänstemän, det är ovanligt att ärenden går så långt som till åtal. Det senare beror förstås i stor utsträckning på föräldrarna till den person, Tommy Nilsson, som dött på grund av e?hetschefens felaktiga agerande. Hans föräldrar har inte gett upp utan kämpat vidare för att få upprättelse för sin son och få myndigheterna fällda så att sådant som drabbade deras son inte ska upprepas. All heder åt Ulf och Ingrid Nilsson som inte gav upp.

Det är ovanligt att folk som misshandlas av socialvården är resurstarka nog att ta sig an myndigheterna, att de orkar protestera och driva sina ärenden. De flesta ger upp. Ulf och Ingrid Nilsson har gjort alla dess människor en tjänst. Man kan säga att paret Nilssons kamp mot felbehandlingen av sonen är en akt i solidraitte. I solidaritet med sonen och i solidaritet med andra människor som misshandlas och hanteras fel av socialvård och andra myndigheter.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements

One Reply to “Socialtjänsteman dömd för tjänstefel”

  1. Tack för paret Nilsson. Socialen i Nyköping undanlät at hand om min sonson Jack Skytt under 2 år trots 20 tal anmälningar från läkare, frivård,polis, psykiatri och beroendecentrum. Jack fick köpa Subutex och benzo från patienter på beroendecenter i Nyköping. Han utvecklade patologisk beroende av opiater. han fick infektioner och hamnade på Akuten flera gåner. Han var hemlös och kastades ut från härbärget. Han togs inte in på beroendecentret och till kommunens tolvstegsbehandling pga av sin ADHD diagnos och med därav följande funktionsnedsättning.

    Han togs in efter kritik från länsstyrelsen på LVM men fortsatte missbruka inne i vården.

    24/10 fick efter att tagit Fentalyn-morfin gå ut från Idagården och hittades död i sin lägenhet i Västerås den 28/11 av sin mor.

    Man väntade för länge att ta in honom, lät honom utveckla pat??logisk beroende av opiater.

    Farmor Tarja Niemi

Kommentarer inaktiverade.