Fler onödiga operationer med privatiserad och vinststyrd vård

Det opereras i onödan i Sverige. Det är en samhällsekonomisk kostnad som är onödig. Huvuddelen av vården i Sverige betalas med skattemedel och när det opereras i onödan så är det slöseri med gemensamma resurser.

De onödiga operationerna är delvis ett resultat av vinstdriven vård. När varje sjukhusenhet ska göra vinst och styras av hur mycket pengar man drar in så kommer antalet operationer att öka om det är så att sjukvårdsenheten blir lönsammare i det läget. Detta alldeles oavsett om det föreligger medicinska motiv för operationerna eller inte. För det är ju uppenbart att operationer på exempelvis knän genomförs utan att det finns medicinska motiv:

Men ett område som står ut negativt är det som kallas onödig vård eller överkonsumtion av vård. Och det värsta exemplet handlar om artroskopier i knäleden på patienter som är 40 år eller äldre när diagnosen är artros eller meniskskada. Varje år utförs omkring 12000 artroskopier av det här slaget i Sverige och av dem bedöms minst 10000 inte ge någon som helst nytta för patienten. Snarare tvärtom eftersom ett kirurgiskt ingrepp aldrig är ofarligt, hur litet det än är.

–Det finns hur många vetenskapliga studier som helst som visar att titthålskirurgin för den här patientgruppen inte ger några förbättringar. Däremot skulle patienterna behöva sjukgymnastik och regelbunden träning, men det är inte lika kul att ordinera för operatören. Istället utförs ett ingrepp där man tar onödiga risker som kan ge patienterna infektioner som de annars inte skulle ha fått, säger Göran Garellick, överläkare på ortopedkliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Den teori som Gustaf Neander, verksamhetschef på ortopeden i Danderyd, lägger fram i artikeln om varför det görs onödiga operationer. Dvs att det skulle bero på att läkare vill visa handlingskraft har säkerligen en viss bäring, men jag misstänker att ekonomiska incitament har större betydelse. Något som betyder att ju större inslag av privat vård och/eller vinstdriven vård det finns, ju fler onödiga behandlingar kommer att genomföras. Att sjukvården är dyrare i USA, med i huvudsak privat vård och privata försäkringslösningar för att betala vården, visar också att ett sådant samband föreligger.

Läs mer: Med onda aningar – hur ska kampen mot privatiseringarna nå framgång?

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Isbjörn

    Du har säkert helt rätt i att vinststyrningen inom privat och offentlig sjukvård ökar kostnaderna och risken för överbehandling. Dessutom tror jag att de ekonomiska modellerna som används inte egenligen speglar hur sjukvården fungerar.

    /*tagit bort en bit som är off-topic*/ #AS

  • Pingback: Rättvisa, jämlikhet och välfärd – hu så hemskt! « Ett hjärta RÖTT()