Ytlig syn på skolan

Jan Björklund har en mycket ytlig syn på skolan och på läarnde. Enligt hans mening handlar allt om inställningen hos den enskilda individen. Är killarna ointresserade av undervisningen så ”måste de skärpa sig”. Inte en tanke på att det kanske är undervisningen det är fel på. Ökar klyftorna i skolorna så beror det för lite katederundervisning och ointresse hos eleverna, enligt Björklund. För Björklund existerar inte tanken att det faktiskt kan vara fel på de metoder som han nu sen flera år tillbaka inför i skolan.

Eller fel på de nedskärningar som försämrat skolan de senaste 20-25 åren med en brist på resurser och extra personal som resultat. Eller på den privatisering som skett och som är en orsak till ökade klyftor och segregation. Nej, för Björklund handlar det bara om fel hos individer, inte om fel i ett system där han och hans regering privatiserat med ökad klyftor som en följd. Inte om ett system där det blivit viktigare att svara rätt på förutbestämda frågor än att faktiskt lära sig nåt. Björklund vill ha tillbaks den skoal som fanns i Sverige innan 1960-talet.

Förmodligen beror detta på att karln faktiskt inget vet om pedagogik och undervisning. Han vet inget om hur man faktisk lär sig och hur man lär sig bäst. Inget alls. Han saknar nämligen helt utbildning på området. Björklund han pekar ofta på hur viktigt det är att ha bra utbildade och behöriga lärare. Men borde inte det kravet också gälla en utbildningsminister. Att denne som kan besluta om inriktningen inom skolan har en bra och adekvat utbildning inom området med kunskaper om lärande ch pedagogik borde väl ändå vara ett grundkrav tycker man.

Intressant?
Borgarmedia: DN1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements
 • Jag blir lika orolig som dig när jag läste om Björkulnds uttalande, vart tog jämställdhets perspektivet vägen i skolpolitiken, de kan man också fråga sig, ska inte individen var viktigast o inte dess kön och normer vi har om de olika könen??

 • Det jag särskilt reagerar på är hans ”Jag skulle därför vilja se mer katederundervisning där läraren är mer närvarande i klassrummet.” Vilket visar på hur fullständigt ointresserad Jan Björklund är av att förstå hur människor lär sig saker.

  Att ha katederundervisning där läraren staplar fakta på varandra som eleverna sedan skall få in i sina hjärnor ger inget långsiktigt lärande eller någon som helst förståelse. Det är först när eleverna kan gör om kunskapen till sin egen som långsiktigt lärande uppstår och dit når vi inte genom mer katederundervisning.

  Problemet är dock att JB inte är intresserad av långsiktigt lärande utan av att få eleverna genom skolan så att de sedan kan börja jobba och bidra till samhället.

  • Anders_S

   Mattias: Jag är överens med dig helt och hållet. Min fru, som är rektor och pedagog, begriper inte hur en så okunnig person som Jan Björkludn kan få lova att förstöra framtiden på det sätt han gör. Det är oroväckande. Att inte lära sig ifrågasätta öppnar vägen för diverse fundamentalister av olika slag. Inte en kul framtid alls.

 • Den stora, allt överskuggande interna konflikten i borgerlig skolpolitik är föreställningen att a. eleven är kund som väljer vilken utbildning han eller hon vill, och b. skolan ska disciplinera eleven och lära denne att veta hut. Hur i hela helvete har dom tänkt sig att man kan disciplinera en kund? Då går ju kunden bara till en annan butik?

 • Björklunds idé om pedagogik har vi ju liksom fått reda på, den handlade exempelvis om att ryta fula ord till de rekryter han utbildade.

 • Jens

  Problemet med ”underpresterande” pojkar är globalt. Även i länder med 40 elever i varje klass och kopieringspedagogik har problemet varit ökande.

  I många länder har medvetenheten om jämställdhet ökat – flickor kan inte längre lika lätt missgynnas på grund av sitt kön. Själv bor jag sedan några år i Sydostasien som haft en massiv ekonomisk tillväxt och en kraftigt växande medelklass där alltfler kvinnor tar sin rättmätiga plats. Problemen här med pojkar som inte fixar skolan är också växande.

  Detta har fått effekter i skolan som synliggjort traditionella könsroller i skolan, men också i de politiska ambitioner som styr skolan.
  Ytterst visar det också vad skolan faktiskt är till för: ”att fostra laglydiga instrument för samhällets bevarande”.

  I en modern skola med moderna föräldrar som förutsätter att deras barn skall behandlas lika oavsett kön och i ett modernt samhälle där detta uttrycks med självklarhet, men som samtidigt är styrd av gamla politiska ideal, så gynnas flickor kraftigt då de är bättre på att anpassa sig och ”skriva fint”. Detta är på gott och ont givetvis.

  Mina egna tonåriga barn går i internationell (elit)skola och det är samma problem. Jag blir så förbannad när jag ser hur medelmåttiga lärare och skolledningar inte tar tag i problematiken. Tyvärr resonerar de ju som Björklund. Man har all anledning att undra hur det är möblerat däruppe. Skolan är ju en ytterst effektiv könsrollsfabrik.

  Genom åren har jag blivit alltmer besviken och undrat varför vi är så angelägna att bevara detta ”medelmåttighetens högsta tempel” som skolan är? Spräng skiten!

  • Anders_S

   En ny studie visar på att pojkar numera är bättre än flickor i ett ämne. Engelska. Anledningen är dataspel, internet, rollspel och läsning på fritiden (Böcker på engelska i rollspel och fantasy). Så använder moderna kunskaper om lärande så kan pojkars underprestation i skolan, som alltid funnits, uppenbart fås bort.

   http://www.skolporten.com/art.aspx?id=8ryrY
   http://www.ka.se/index.cfm?c=91774

   Och dessutom klassneutralt:

   ”Kunskaperna i fritidsengelska har inga kopplingar till faktorer som föräldrarnas utbildning eller om man bor på landet eller i staden.”

   Även om flickor surfade, läste på engelska och spelade lika mycket som pojkar så förbättrade detta inte deras resultat lika mycket om jag förstår studien rätt.

 • Bengt

  Men Svensson! Vad har du själv för pedagogisk utbildning och erfarenhet?

  Men tyvärr förstörde HSB (Göran Persson) kommunalisering av skolan mycket och istället kom en massa inkompetenta kommunal”politruker” utan vare sig utbildning eller kunskap och skulle ”styra och ställa”

  • Anders_S

   Bengt: Det är väl helt ointressant vad jag har för utbildning i ämnet. Jag kan inte påverka skolpolitiken mer än med mitt tyckande och i det baserar jag mig på de kunskaper jag får från min fru och från hennes pedagogiska tidningar. Jag sitter inte heller i en beslutsfattande position i frågan. Jag skulle inte heller sätta mig där då jag saknar relevant kunskap och utbildning.

   Däremot är det inte helt ointressant att en minister som har det yttersta ansvaret för skolan helt saknar relevant kunskap och utbildning för detta. Björklund är dock inte så smart att han inser sina begränsningar och avgår från sin post. Det säger mer om den mannens bristande verklighetsförankring och hans egofixering än om något annat.

   Sen har du naturligtvis rätt i att kommunaliseringen och uppsplittringen av skolan var felaktig. Den statliga enhetsksolan skulle naturligtvis ha funnits kvar. men en ökad privatisering innebär ju ännu mer uppsplittring och ännu mer att inkompetenta företagsledare med ekonomutbildning styr skolorna. Pedagogik och lärande blir lidande. Så din argumentation stärker alltså min. Den enda lösningen är alltså ett återinförande av en gemensamt kontrollerad enhetsskola där lärandet och udnervisningen baseras på de senaste forskningsrönen och en strävan till likartad undervsining för alla.

   Men kommunpolitiker är sällan ”politruker” utan fritidspolitiker och de som sitter i skolnämnder och liknande är oftast pedagogiskt utbildade, ofta lärare, rektorer, förskollärare osv. Så din bild av kommunpolitiker är nog lite skev.