Allt fler våldtäktsanmälningar i Sverige

Men det handlar inte om en extrem ökning av antalet våldtäkter. Detta på grund av att delar av ökningen när det gäller antalet anmälningar beror på att lagstiftningen ändrats de senaste tio åren. Idag är en rad saker, som för 10-15 år sen inte var våldtäkt utan andra brott, enligt lagen att betrakta som våldtäkt.

Detta gör att både jämförelser över tid och jämförelser mellan länder är mycket svåra att göra. Lagstiftningen i olika lädner skiljer sig nämligen så mycket att en hel del av det som är våldtäkt i Sverige inte är det i de flesta andra länder. Sverige har fler anmälningar och dessutom så är fler saker våldtäkt i Sverige än i andra länder vilket gör att man lätta kan tor att läget är värre i Sverige. Men troligen är läget bättre i Sverige än i många andra länder. Människor är öppnare, offerundersökningar besvaras mer sanningsenligt och så vidare.

Det rejält ökande antalet anmälningar av våldtäkter i Sverige är inte resultatet av en extrem ökning av antalet våldtäkter och Sverige har färre, inte fler, våldtäkter än de flesta länder. Brå anser att det finns tre orsaker bakom ökningen av anmälningarna:

Brå:s slutsats är att den stora ökningen i anmälningarna beror på tre olika omständigheter. För det första handlar det om effekten av den nya sexualbrottslagstiftningen som trädde i kraft april 2005 och som vidgar våldtäktsdefinitionen till att omfatta händelser som tidigare inte rubricerades som våldtäkt utan som sexuellt utnyttjande. För det andra ser vi att toleransen mot sexualbrott har minskat och fler väljer att synliggöra sin utsatthet genom en polisanmälan. Debatten kring våld mot kvinnor och inte minst sexualbrott har varit intensiv och den ändrade synen på sexualbrott återspeglas även i att andra än offret, inte minst anställda inom skola och socialtjänst, läkare eller polisen själva, allt oftare reagerar och gör en anmälan. Ökningen gäller dessutom framför allt fall som rimligen är lättast att anmäla – våldtäkter av en gärningsperson som inte har en närmare relation till offret.

Förklaringarna ovan utesluter dock inte att en faktisk ökning av våldtäkter också ägt rum, vilket kan vara den tredje omständigheten bakom ökade anmälningar. Att studera faktisk utveckling när det gäller något så känsligt och dolt som våldtäkt är naturligtvis en vetenskaplig utmaning och några tvärsäkra svar lär vi aldrig få.

De viktigaste anledningarna till ökningen av antalet våldtäktsanmälningar är alltså, enligt Brå, ändrad lagstiftning och ökad anmälningsbenägenhet. Samtidigt utesluter man inte att det också finns en viss ökning av antalet våldtäkter. Något om ju skulle stämma med den generalla ökning av våldsbrott som finns i dagens Sverige och som eventuellt hänger samman med den ökande ojämlikheten. Däremot ökar inte antalet brott totalt och allt färre människor blir utsatta för brott.

Intressant?
I media om våldtäkt: GP1, 2, 3, 4, SVD1, 2, 3, DN1, 2, 3, GD1, 2, ST1, 2, 3, VLT1, 2, 3,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements
Gilla Anders_S på Patreon!