Lamm – företagarfamilj i Stockholm

Del 4 av 13 i serien Finansfamiljer från Stockholm

Familjen Lamm är en tidig företagar- och finansfamilj i Stockholm som på många sätt påminner om de företagarfamiljer som präglade Göteborg och den svenska kapitalismens framväxt. Dessa familjer tycks ha varit mycket ovanligare i Stockholm än i Göteborg, men de fanns vilket familjen Lamm bevisar.

Tre bröder Lamm kom till Sverige i slutet av 1700-talet från Altona utanför Hamburg och startade industriell verksamhet i mindre skala. Det var Aron Mose Lamm (1756-1824) som startade en kattunfabrik, David Lamm (1762-1831) som startade en klädfabrik på Kungsholmen och Levi Lamm (-1808), kattuntryckmästare. Levi Lamm var en äldre broder som kom senare än de andra två och som kom att bli anfader till de flesta grenar av den svenska familjen Lamm.

Levi Lamms son Salomon Lamm (1786-1857), gift med Fredrika Levisson (1798-1841) grundade en textilfirma år 1818 tillsammans med en äldre bror. 1826 införde denna firma, enligt vissa uppgifter som den första i Sverige, mekaniska vävstolar. Detta gjorde man i det 1821 inköpta Heleneborg där en omfattande textilindustri byggdes upp. 1827 köpte han också Långholmens skeppsvarv (ursprrungligen startat 1685) och 1843 också Ludwigsberg. Från 1836 var sonen  Martin Lamm delägare i firman istället för den äldre brodern och firman fick nu namnet S. Lamm & Son. Vid varvet utökades verksamheten kraftigt efter att det inköpts och vid Ludwigsberg anlades klädfabrik, såg och mekanisk verkstad under ledning av sonen Jacques Lamm (1817-1891). Jacques Lamm var gift med Galatée Jacobson.

Långholmens Varv blev 1882 Nya Långholmens Varfs och Mekaniska Verkstad AB. Efter en konkurs 1893 rekonstruerades bolaget och blev Mälarvarvet AB. 1901 tog Stockholms stad över hela varvsrörelsen. 1995 fanns varvet fortfarande kvar med samma ägare, Stockholms
stad.

1876 omvandlades Ludwigsberg till aktiebolag, Ludwigsbergs Verkstads AB, och 1881 övertog Carl Robert Lamm (1856-1938), son till Jacques Lamm och gift med Dora Upmark (1880-?), ledningen för företaget:

1881 övertog han ledningen för Ludwigsbergs Verkstads ABSöder Mälarstrand i StockholmJacques Lamm, som grundade företaget 1843. Ludwigsbergs verkstad byggde bland annat fyren Pater Noster, en så kallad fackverkskonstruktion som ritats av Nils Gustav von Heidenstam.

Totalt byggde fabriken drygt tio så kallade Heidenstammare, möjligen tack vare att Heidenstam själv satt med i företagets styrelse. Fyren provmonterades på verkstaden i Stockholm och den var enligt Carl Robert Lamm den vackraste av alla fyrar han byggt. Lamm var själv sommarboende på Marstrand där fyren placerades.

1892 tillverkade Ludwigsbergs Verkstads AB den första svenska kylmaskinen. Den levererades till Münchenbryggeriet på Söder Mälarstrand i Stockholm. Kylmaskiner blev en av firmans främsta produkter. Ludwigsbergs Verkstads AB blev sedermera en del av Asea och överfördes senare till Stal-laval.

År 1902 köpte Carl Robert Lamm Näsby slott i Täby kommun. Slottet hade brunnit 1897 och Lamm restaurerade slottet som framför allt kom att inrymma hans enorma konstsamling. I samlingen ingick bland annat tavlor och skulpturverk, konstslöjdföremål, möbler, silver, keramik, vävda tapeter, vapen, orientaliska mattor och bronser.

Lamm lämnade sitt uppdrag som verkställande direktör för Ludwigsbergs Verkstads AB 1904.

1904 köptes Ludwigsberg av företaget Luth & Rosén som snart blev ett av Sveriges största verkstadsföretag med 500 anställda år 1918. Familjen Lamm hörde till de större ägarna i företaget och Carl Robert Lamm ingick i styrelsen. 1930 köptes företaget upp av konkurrenten ASEA, kontrollerat av familjen Wallenberg.

En annan son till Jacques Lamm var Gustaf Laurits Lamm (1855-1892) civilingenjör och konstsamlare samt stor donator.

Brodern till Jacques Lamm, Ludvig Lamm (1810-1891) blev bankman och var verksam i familjen Wallenbergs bank Stockholms Enskilda Bank. Oscar Lamm (1848-1930), son till Ludvig Lamm som sin tur var äldre bror till Jacques Lamm, var i likhet med Gustaf Dalén, en av de unga tekniker som kom att anställas av Gustaf de Laval. I detta fall för att utveckla separatorn och 1878 grundade han tillsammans med de Laval, AB Separator. Innan dess hade de två samarbetat i firma Oscar Lamm J:r åren 1877-1883. Oscar Lamm blev VD och storaktieägare i det nya bolaget men utmanövrerades av Gustaf de Laval och fick sluta 1886. Ersättare blev John Bernström.

Istället blev Oscar Lamm 1887 VD för det Wallenbergkontrollerade verkstadsföretaget AB Atlas som främst tillverkade järnvägsvagnar. En post han behöll till 1909 då han efterträddes av systersonen Gunnar Jacobsson som var VD intill 1940, son till Selma Lamm och Ernst Abraham Jacobsson (1839-1905). Under Oscar Lamms och Gunnar Jacobsson tid förvandlades Atlas till ett företag som i huvudsak satsade på tryckluftsteknik och 1916/17 fusionerades bolaget med AB Diesels Motorer (grundat av Wallenbergs år 1898) till AB Atlas-Diesel. Så småningom blev bolaget till Atlas-Copco AB och kontrolleras fortfarande av familjen Wallenberg via AB Investor. Oscar Lamms dotter Dagmar Lamm gifte sig med en styrelseledamot i Inteckningsbanken.

Aron Levi Lamms son Axel Lamm (1819-99) var läkare. Sonsonen Ludvig Oscar Lamm (1829-1890) var bokförläggare och drev under en tid (1857-1863) Gumperts bokhandel i Göteborg. Han var son till Martin Aron Lamm (1798-1830) som var gift med Amalia Levisson (1807-1834). Fredrik H Lamm (1872-?) och Gustaf Lamm (1856- ?) var delägare i Martin Levissons Söner Läderfabriks AB i Göteborg. Bägge var söner till AL Lamm och Hilda Heyman. Andra medlemmar av familjen Lamm var och är uppfinnaren och ingenjören Uno Lamm (1904-1989) som arbetade på ASEA och han son, konstnären Martin Lamm (1929-1983), Ole Lamm (1902-1964), Jan Peder Lamm (1935-) och hans son Peder Lamm (1970-)

Herman Lamm (1853-1928), son till Martin Lamm (1824-1878) och Henriette Meyerson (1830-1911) var grosshandlare i Stockholm och politiker. Martin Lamm var yngre halvbror till Jacques Lamm  och var den som övertog Salomons handelsfirma efter fadern. Firman övertogs därefter av Herman Lamm. Herman Lamm var gift med Elise Sofie Philipson (1855-1920) från Norrköpingssläkten Philipson och lokalpolitiker. Hermans syster Emma Lamm (1860-1942) var gift med konstnären Anders Zorn (1860-1920) och en annan syster var gift med Hugo Geber (1853-1914). Herman Lamms son Martin Lamm (1880-1950) var litteraturvetare och sonen Erik Lamm (1890-?) var direktör från 1921 i Svenska Handelsbanken. Innan dess hade han arbetat i M. Warburg & Co., Hamburg, h. J. Hambro & Son, London o. h. Louis Dreyfus & Co., Paris 10-14, och efter det i Handelsbanken. Kurt Lamm (1883-?), också son till Herman Lamm var jurist och ytterliagre en annan son, Olof Lamm (1887-?) var anställd i Broströmskoncernen och därefter generalkonsul i New York.

Läs mer: SDS, NYT,

Andra källor:
Jan Glete, Ägande och industriell omvandling, 1987
Gustaf de Laval 1845-1913, Minnesskrift, 1943

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Technorati: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by ScribeFire.

Series Navigation<< Ljunglöf – tobaksfabrikanterna som blev några av Stockholms rikasteDaléns och AGA >>
Advertisements

2 Replies to “Lamm – företagarfamilj i Stockholm”

Kommentarer inaktiverade.