Skånekapitalet

Stockholm och Göteborg var två stora metropoler för den tidiga kapitalistiska kapitalackumulationen. I det första skedet var Göteborg överlägset viktigast, men senare kom Stockholm att få större betydelse än handelsstaden i väster. Utöver detta fanns ett ett antal metropoler där det uppstod finansfamiljer och ägargrupper som en följd av tidig kapitalistisk utveckling. Exempelvis Gävle, Sundsvall/Härnösand och Norrköping, men den viktigaste av vid sidan av Göteborg och Stockholm var Skåne och då främst Malmö och Helsingborg, men även Trelleborg och Ystad spelade en framträdande roll. Livsmedelsindustrin spelade en större roll i Skåne än på andra ställen. De främsta och långvarigaste finansgrupperna/familjerna från Skåne var och är Kockums, Wehtje och Dunker. Mindre grupper har varit bland annat Roos, Malmros, Edstrand, Gorthon, Beijer/Hain, Engeström, Schmitz, Kock/Bergh, Sommelius, Företagsfinans och under senare tid Rausing, Paulsson och Philip-Sörensen.

Andra källor:
Koncentrationsutredningen, SOU 1968:3, 1968:5, 1968:7
Aktieägarens Uppslagsbok 1969
Forsgren & Forsgren, Vem äger vad i svenskt näringsliv, 1972
Forsgren, Vem äger vad i svenskt näringsliv, 1976
Jan Glete, Ägande och industriell omvandling, 1987
CH Hermansson, Monopol och storfinans – de 15 familjerna, 3:e uppl 1971

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by ScribeFire.

Advertisements