Tågolycka i Östergötland – två allvarligt skadade

En tågolycka i Östergötland med två allvarligt skadade (varav en med livshotande skador) och totalt 18 skadade tycks vid en första anblick orsakats av bristande säkerhetsrutiner. Det är naturligtvis inte helt klart att det var brister i säkerhetsarbetet som fick en traktorgrävare att haka i tåget när det susade förbi (även om hatsigheten var nersatt till 70) en sträcka där underhållsarbeten pågick i Kimstad utanför Norrköping. Men det verkar ganska sannolikt. En fråga man ställer sig är om tåget verkligen körde så sakta. En annan är om det kan det vara rimligt att det arbetsfordon är aktivt (för det verkar ju har vairt fallet) samtidigt som ett tåg passerar. Arbetsfordonet gled ju ner från den vagn det stod på  när tåget körde förbi:

Enligt räddningsledare Lennart Månsson gled traktorgrävaren av spåret mot det passerande tåget. En del av traktorn träffade tåget, flera rutor slogs sönder och  rev upp hela den vänstra sidan av tågsetet där väggarna också trycktes in på flera ställen.

Om det är brister i säkerhetshanteringen som orsakat olyckan så är det min uppfattning att den yttersta orsaken är privatisering och upphandling. Privatisering av underhållstjänster och upphandling i fler led med rader av företag som blir allt mindre och mindre ju längre bort i kedjan man kommer. Det säger sig självt att kunskaperna om hur säkerhetsarbetet ska bedrivas blir sämre med ett sånt upplägg. Dessutom drivs företagen att ta risker för att garantera vinster när man gett låga anbud för att få jobbet. Problemet med det sistnämnda kvarstår även om arbetet på sträckan bedrivs av Trafikverket i egen regi och utan inhyrda entreprenörer.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Mållgan

  Man använder sig av underentreprenörer som inte är vana att arbeta på järnvägen. Men när regeringen nu dessutom släpper in obegränsat med företag på spåren så kommer ju också olyckorna att öka pga av fler aktörer där också.

 • Lisa

  Håller med Mållgan, det är så trist att behöva bevittna detta. Personer som rör sig inom spårområden blir fler och kraven på säkerhetsutbildning miskar. Ta t.ex. arbetsolyckan som skedde vid Karlberg tidigare i år, det var en norsk firma som var inhyrd. Samma gäller när tågvakter har omkommit. Istället för strikt utbilding för alla som vistas i spår för en person en endagsutbildning och ska ha uppsyn och ansvara för de andra. Vi kan inte kräva att gemene man och arbetare att de ska ha koll på järnvägsbestämmelser och regler. Vad det gäller tågets hastighet så har vi ett signalsystem som kallas ATC som hindrar tågen att köra för fort. Det går alltså inte att köra i överhastighet, tåget får nödbroms då genom signalerna.

  • Anders_S

   Lisa. Visst, jag känner till ATC, glömde bort det när jag skrev.

 • Lisa

  Det är mycket att hålla reda på! 😉

 • Det som är alldeles säkert är att det är en underentreprenör som körde det spårgående arbetsfordon som orsakade olycka. Trafikverket har nämligen ingen maskiner eller anställda som arbetar med spår. Det gamla Banverket Produktion blev vid årsskiftet Infranord AB med huvudkontor i Solna och med uppdrag i hela Norden. Även Infranord använder sig i sin tur av underentreprenörer.

  I det här fallet var det en sorts traktorgrävare med särskilda hjul för att köra på spåret som spårade ur från dubbelspåret och blev stående för nära det andra spåret där ett X2000 skulle passera.

  Vad jag förstår är det fortfarande osäkert om tåget körde för fort. Det var en tillfällig hastighetsnedsättning till 70 och ATC kanske inte var omprogrammerat för denna.

  Det är helt klart att risken för olyckor ökar när det är ”icke-järnvägare” som jobbar i spårområdet. Till detta kommer risken att de tar risker för att skynda på arbeten för att spara pengar.

 • Pragmatikern

  Ett grundproblem är att tågsystemet är övelastat. Runt storstäderna och på en del andra ställen utnyttjas rälsen i princip till 100 procent vilket gör att det blir mycket tätt mellan tågen. Hur det var på den olycksdrabbade sträckan vet jag inte.

  Problemet med överbelastade järnvägslinjer är att underhållet blir både svårt att genomföra med korta arbestintevall innan man måste dra sig undan för att släppa fram tåg.

  Tyvärr har inte de senaste 20 årens järnvägsinvesteringar så mycket gått till att få bort flaskhalsar och göra systemet mer robust. Istället har satsningarna inriktats på prestigeprojekt som Bottniabanan och Hallandsåstunneln. Satsningar som säkert kan försvaras ur vissa perspektiv men som från en helhetsvy är tveksamma.

  Så länge vi har ett grundläggande kapacitetsproblem kommer nog dessvärre problemen med tågtrafiken att fortsätta.

 • Jonas

  Enligt en annan blogg http://departementet.wordpress.com/2010/09/13/osmakligt-och-snurrigt-av-seko/ så har antalet olyckor vid järnvägar inte alls ökat sedan man tog in entrepenörer, tvärtom så har de minskat.

  Har du tillgång till några källor som visar motsatsen?

  • Anders_S

   jonas: Eftersom den bloggen inte visar vilka källor den har är den inte trovärdig. Det är så vitt mig anbelangar bara rena påhitt. Ovh vid en snabb kontroll på Trafikverkets hemsida så hittar jag inga belägg för att den statistik som redovisas på bloggen är korrekt. Utan motsatsen.

   ”Under 2008 inträffade det 46 (56, 46) olyckor som ska rapporteras i enlighet med säkerhetsdirektivets bilaga. Siffrorna inom parentes avser 2007 respektive 2006.” (citat från Trafikverkets årsrapport 2008). Var snubben med bloggen hittat sina falska siffor övergår mitt förstånd.

   Mer citat:
   ”De olyckskategorier för vilka det har rapporterats flest olyckor 2008 är tågurspårningar (14 år 2008, 11 år 2007, 5 år 2006) och personolyckor orsakade av rullande materiel i rörelse (13, 20, 16). Att antalet rapporterade tågurspårningar är högre år 2008 och 2007 jämfört med 2006 kan bero på att definitionen ”omfattande trafikstörning” var ny i rapporteringen för 2006 och nu är mer etablerad. Samtliga 14 tågurspårningar som rapporterats för 2008 har rapporterats på grund av kostnad och/eller omfattande trafikstörning. Ingen av tågurspårningarna har rapporterats på grund av personskador. Ingen resande har i Sverige omkommit på grund av en urspårning eller en kollision sedan 1990.”

   jonas, du kanske borde läsa på lite själv innan du är för tvärsäker.

 • Calvin

  En olycka som denna är en tragisk händelse som berör framförallt de som var med, förare, resenärer och ombordpersonal. Men även alla som är både anhöriga och de som deltog i räddningsarbetet.
  Att du sedan använder detta till något politiskt är som tur är inte lika tragiskt.
  Järnvägen är förlorad i och med den privatisering som sker och det som hände i Storbritannien är ett bra exempel. Den väg som Regeringen använder är samma väg som skapades utav Socialdemokraterna under årtionden.
  Det finns mer trafik idag som går på järn och det går inte att jämföra det med hur det var då. Det finns fortfarande bara två spår in till Stockholm C söderifrån sen drygt hundra år tillbaka. Vilka är det som har haft de flesta åren vid makten sedan dess? Det har inte blivit bättre sedan dess.

  I vilket fall är det som hände igår en tragedi och för någon som arbetade 14 timmar igår för att sedan traska hem i morgon kylan med tankar som sakta kom till insikt med att ha jobbat med olyckan känns det nu som ett hån att göra detta till något politiskt.

  • Anders_S

   Calvin: Kollektivtrafik och infrastruktur är politiska frågor. Förändringar genomförs genom politiska beslut. Sen förstår jag inte riktigt vad socialdemokraterna har med detta att göra. Jag är inte socialdemokat och mycket riktigt har socialdmeokraterna förtr smma privatiseringspolitik som borgarna.

 • Jonas

  @Anders. Jag är definitivt inte säker. Jag bara undrar. För när jag såg siffrorna på den bloggen så gjorde jag som du. Jag gick till trafikverkets hemsida. Men eftersom den senaste olycksstatistik-rapporten var från 2006 (http://www.trafikverket.se/PageFiles/951/BV_Statistik_2006.pdf) så var det svårt att jämföra siffrorna. (I den rapporten så är antalet olyckor, döda och allvarligt skadade ganska stabilt under perioden 1997-2006, med en topp för olyckor 1999)

  Eftersom nu en bärande tes i det resonemang är att privatisering och upphandling har lett till fler olyckor så tänkte jag att du kanske hade tillgång till andra källor. Och eftersom du vanligtvis svarar snabbt (troligen betydligt snabbare än nån jeppe på en sajt där man måste registrera sig) så frågar jag dig först.

 • Henrik Hansson

  Det är jag som har skrivit blogginlägget som citeras Jonas längre upp. Olycksstatistiken har jag fått direkt från Trafikverket och där ingår olyckor med fordon som, så att säga, har på spåren att göra, dvs lok, vagnar, underhållsfordon. Däremot ingår inte urspårningar, olyckor där bilar blir påkörda vid övergångar och liknande.

  Det är således den mest relevanta statistiken för att titta på den här typen av olyckor. Och som grafen visar, efter att privata entreprenörer har tagits in har olyckorna minskat. Jag säger inte att det är därför som minskningen har skett, men det finns iaf ingenting som tyder på att det just är de privata entreprenörerna som ligger bakom.

  • Anders_S

   Henrik: Den stämemr ju inte. Det visarmina citat. Jag har läst rapporterna och dina siffror förekommer inte i dom. Istället för omkring 5 olyckor du visar är det ju kring 50. Och ja det finns en minskning över tid, men det har mest med planskilda korsningar att gör aom jag förstått rätt.

   Från Trafikverkets senaste årsrapport (för 2008):

   Under 2008 inträffade det 46 (56, 46) olyckor som ska rapporteras i enlighet med säkerhetsdirektivets bilaga 113. Siffrorna inom parentes avser 2007 respektive 2006. Då tre siffror visas i samma parentes avser den första 2008, den andra 2007 och den tredje 2006.

   I korta drag kan sägas att olyckor med järnvägsfordon i rörelse som leder till att minst en person omkommer eller skadas allvarligt, till kostnader för mer än 1,4 miljoner svenska kronor eller till totalt trafikstopp i minst sex timmar ingår i dessa siffror.

   En indikator som beräknats är antalet olyckor per miljon tågkilometer. Medelvärdet av 2008, 2007 och 2006 är 0,37 olyckor per miljon tågkilometer. Trafikvolymen har ökat, 2008 kördes ca 138 miljoner tågkilometer14

   Olyckorna delas i sin tur upp i olyckskategorierna: tågkollisioner, tågurspårningar, plankorsningsolyckor, personolyckor orsakade av rullande materiel, bränder i rullande materiel och andra olyckor.

   De olyckskategorier för vilka det har rapporterats flest olyckor 2008 är tågurspårningar (14 år 2008, 11 år 2007, 5 år 2006) och personolyckor orsakade av rullande materiel i rörelse (13, 20, 16). Att antalet rapporterade tågurspårningar är högre år 2008 och 2007 jämfört med 2006 kan bero på att definitionen ”omfattande trafikstörning” var ny i rapporteringen för 2006 och nu är mer etablerad. Samtliga 14 tågurspårningar som rapporterats för 2008 har rapporterats på grund av kostnad och/eller omfattande trafikstörning. Ingen av tågurspårningarna har rapporterats på grund av personskador. Ingen resande har i Sverige omkommit på grund av en urspårning eller en kollision sedan 1990. Flera av de olyckor som klassificerats som övriga olyckor är också kollisioner och urspårningar men med växlingsrörelser. De tågurspårningar (14, 11, 5), tågkollisioner (4, 1, 3), bränder (3, 4, 3) och övriga olyckor (6, 6, 6) som rapporterats har i de flesta fall rapporterats på grund av att de givit upphov till betydande konsekvenser i form av stora skadekostnader och/eller stora trafikstörningar. De har dock inte lett till några omkomna människor.

   Tittar man istället på de tre senaste åren sammanslagna så är det plankorsningsolyckor (6, 14, 13) och personolyckor som är de vanligaste kategorierna. De olyckor som har rapporterats i kategorierna personolyckor och plankorsningsolyckor har i de flesta fall lett till omkomna eller allvarligt skadade personer. Dessa olyckor beror huvudsakligen på två faktorer. Plankorsningsolyckorna har orsakats av att vägtrafikanter inte uppmärksammat ett annalkande tåg eller vägskyddsanläggningens varningssignalering. Personolyckor orsakade av rullande materiel i rörelse har främst orsakats av att obehöriga personer uppehållit sig i spåret. Utöver dessa olyckor har det dessutom inträffat 71 (78, 68) självmordsolyckor som lett till dödsfall eller allvarlig skada under 2008.

   Jag hittar inget egentligt stöd för din uppfattning i detta. Vi kan vidare se att trafikvolymen ökar, underhållskostnaderna står still ( vilket betyder mindre underhåll i praktiken) och en del andra saker. Och kan också konstatera att olycksstatistik för jänrvägen är snårigt.

 • Henrik Hansson

  Se mitt blogginlägg igen. Jag har uppdaterat det med källhänvisningar nu.

  Diagrammet stämmer och antalet olyckor med järnvägsfordon, exklusive plankorsningsolyckor har minskat betydligt sedan 2002.

  http://departementet.wordpress.com/2010/09/13/osmakligt-och-snurrigt-av-seko/

 • Henrik Hansson

  Vem är det egentligen som väljer vilseledande statistik? Du har kallat mina siffror för ”rent påhitt”.

  Vad är det för olycka som har inträffat? Jo, en mellan två olika järnvägsfordon. Om nu ”orsaken är privatisering och upphandling”, som du skriver då borde väl antalet olyckor av precis det här slaget öka sedan 2002, då ”privatisering och upphandling” började användas?

  Istället minskar antalet kraftigt, fram till 2009, som vi har statistik över.

  • Anders_S

   Henrik: Det är snarare banverket som kör med vilseledande siffror i sin årsredovisning och inte du. Men du lät dig luras. Säkerhetsrapporterna visar ju nåt annat. Acceptera att du hade fel, att det inte är så enkelt som du ger sken av. Och kanske inte heller så enkelt och rätlinjigt som jag påstår.

   Från början så visade du inga källor och jag kunde heller inte hitta några siffror som bevisade sanningshalten i dina påståenden. Därför var det inte så konstigt att jag trodde du hittade på (jag har till och med en gång bevisat att Stefan Fölster hittade på siffror i en debattartikel han skrev så det är ju nåt som inte är verkar helt ovanligt). När du sen visar källorna visar det sig att det är dessa som manipulerat verkligheten.

 • Henrik Hansson

  Vi har i statistiken en kategori olyckor som berör olyckor mellan järnvägsfordon. Olyckan igår var just en sådan olycka.

  Det är din ”uppfattning att den yttersta orsaken [till gårdagens olycka] är privatisering och upphandling”.

  Ändå vill du inte använda den statistiken. Du vill använda annan statistik som blandar in massa annat, självmord och olyckor vid icke planskilda korsningar osv. Man kan lätt tro att du gör detta därför att du inte vill erkänna att du har fel.

  Vi har en kategori i statisiken som utesluter allt sådan och bara tittar på den typen av olycka som skedde igår. Den motbevisar din tes, och jag har inte fått någon rationell förklaring till varför du inte vill titta på just denna kategori.

  • Anders_S

   Henrik. I motsatss till dig använder jag just den statistiken. Den riktiga. Inte årsredovisningarnas glättade och tillrättalagda. Du motbevisar inte ett skit eftersom du och Banverket ( i årsredovisningen) far med fiffelsiffror. Jag tror inte vi kommer längre med detta.

 • Henrik Hansson:
  Du arbetar som politiskt sakkunnig hos Åsa Torstensson och Maud Olofsson. Du ser det som din uppgift att till varje pris försvara den politik som förs av den sittande regeringen. Men inser du inte att du skulle vara mer trovärdig om du använde statistik på ett hederligt sätt?

 • Henrik Hansson

  Jag använder relevant statistik från Banverket, en statlig myndighet. Ni menar att Banverket fifflar med siffrorna.

  Nej, vi kommer nog inte så mycket längre.

  • Anders_S

   Jag använder också statistik från Trafikverket (som Banverket heter numera) och dessutom från den myndighet som har ansvar för säkerheten på spåren, Transportstyrelsen. Årsredovsningar är till för att framställa en så positiv bild som möjligt. Olycks- och skadestatistiken har andra syften. Mer intressanta. Och mer tillförlitliga.

 • Pingback: Brott bakom tågolycka | Svensson()