Baroniet Adelswärd – södra Östergötland

Del 6 av 22 i serien Markägande i Sverige

Familjen Adelswärd är innehavare av Sverige tredje största egendom ägd av en adelsfamilj, det så kallade Baroniet Adelswärd. Idag är det ett företag med namnet Baroniet Adelswärd AB och omfattar ungefär 20 000 ha mark. Moderbolag i företagskoncernen är Barony AB, troligen ägt av Johan Adelswärd (1936-). Huvudgården i baroniet är Adelsnäs.

Bakgrunden till egendomen är kopparmalmsbrytningen i södra Östergötland för vilken Johan Adelswärd (1718-1785) med start på 1760-talet köpte upp de skogsfastigheter som krävdes för att återuppta den sedan länge nedlagda kopparbrytningen. Johan Adelswärds far adlades 1719 och denne hette innan dess Johan Hultman (1690-1729). Baroniet blev 1781 en fideikommissegendom i familjen Adelswärd.

Eric Göran Adelswärd (1751-1810), son till Johan Adelswärd var innehavare av fidekommisset åren 1785-1810 och därefter tog hans son Jan Carl Adelswärd över. Eric Göran Adelswärd inköpte år 1792 också egendomen Söderö som senare genom arv hamnat i släkten Beck-Friis ägo. Eric Göran Adelswärds sonsons dotter Anna Sofia Elisabeth Adelswärd (-1950) gifte sig nämligen med Johan Gabriel Beck-Friis (-1929).

Jan Carl Adelswärd (1776-1852) bidrog till uppbyggandet av kopparverket liksom hans son Seth Adelswärd (1813-1868) under vilkens innehav en av Sveriges första järnvägar byggdes mellan gruvorna i Bersbo och hyttorna i Åtvidaberg.

Theodor Adelswärd (1860-1929) var den som med kopparproduktionens nedgång kom att förnya industrin i Åtvidaberg. 1901 avskiljdes kopparverket, Bersbo gruvor och Forsaströms järnbruk från fideikomisset och bolaget Åtvidabergs Kopparverk AB bildades. 1911 upplöstes dock bolaget. Åtvidabergs Förenade Industrier AB bildades av Theodor Adelswärd år 1906 och blev med tiden ett företag olika verksamhetsgrenar från kontorsmöbeltillverkning till mejeriprodukter. Forsaströms Kraftaktiebolag bildades, utifrån det gamla Forsaströms bruk och det där år 1901 anlagda vattenkraftverket, för elektrifieringen av Åtvidaberg med omnejd. Theodor Adelswärd var gift med A.L.D. Douglas, från den familj som idag är Sveriges största adliga godsägare och en av Sveriges ledande finansfamiljer.

Det av Theodor Adelswärd år 1906 startade Åtvidabergs Förenade Industrier AB gick i konkurs 1922, övertogs av Sydsvenska Banken och såldes sedan till företagets av banken tillsatte VD, Elof Ericsson. Företaget blev så småningom Facit AB. Familjen Adelswärd ansluter sig därmed till den långa raden av misslyckade adliga företagare i kapitalismens barndom. Theodor Adeslwärd var också finansminster i Sverige åren 1911-14.

Eric(-Göran) Adelswärd (1909-1986) koncentrerade Baroniets småsågar till Viresjö där Åtvidabergs Trävaruaktiebolag, BARO Wood AB numera, har sin verksamhet med Baroniet som viktig råvaruleverantör. Under hans tid utvecklades också det moderna skogsbruket med mekaniserad avverkning och allt effektivare skogsvård. Det var hans initiativ att anlägga en golfbana och att bilda Åtvidabergs Golfklubb. Eric Adelswärd var i sitt första giftermål gift med Ebba Beck-Friis (1911-?), från den gren av familjen Beck-Friis som är ägare till Börringekloster i Skåne). Vid Eric Adelswärds död avvecklades fideikommisset och egendomen togs över av Baroniet Adelswärd AB med sonen Johan Adelswärd som trolig ägare.

Egendomen Ryfors i Delary i Småland kom i en annan gren av familjen Adelswärds äga år 1863 då tidigare ägaren CM Lind af Hageby dog. Genom testamente övergick godsegendomen till Carl Axel Theodor Adelswärd (1865-1927). Därefter blev hans söner Adolf Theodor Benjamin Adelswärd (-1960) och Axel Adelswärd (1931-?) ägare till gården. Dessa var kusiner med ovan nämnde Eric(-Göran) Adelswärd, den siste fideikommissarien i baroniet. CM Lind af Hageby (1827-1863) var gift med Abela Hammarberg, dotter till en tidigare ägare av egendomen. Mellan 1759 och någon gång på 1860-talet fanns ett pappersbruk vid Ryfors. CM Lind af Hageby var en av grundarna av Delary massafabrik. Lind af Hageby är också en adlig släkt, känd sen tidigt 1500-tal.

Andra källor: Adelskalendern,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Technorati: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by ScribeFire.

Series Navigation<< Douglas – största markägarfamiljen inom adelnGripenstedt – Närkes största privata markägare? >>
Advertisements