Bonde af Björnö – har ägt samma gods sen 1300-talet

Del 16 av 22 i serien Markägande i Sverige

Bonde är en av Sveriges äldsta kända frälsesläkter (adelssläkter). Ursprungligen från Småland och av gemensam ursprung med en sen länge utdöd frälsesläkt vid namn Bååt. Därför har släkten Bonde just en båt i sitt vapen. En medlem av släkten Bååt, Erengisle Sunesson Bååt (-1392), blev bland annat jarl på Orkneyöarna (i alla fall till namnet) och Bonde hade ju en släktmedlem som blev kung i Sverige, Karl Knutsson Bonde (1408?-1470). Nu tillhörde han ju visserligen inte den släktgren med namnet Bonde utan tillägg som idag är är medlemmar i Riddarhuset. För den släktgrenen är ju kanske inte ens släkt med den ursprungliga Bondeätten. Det är däremot den andra Bondeätten på Riddarhuset, Bonde af Björnö. Detta inlägg handlar om dem, närmare bestämt om den äldsta grenen. Om den yngre gren vars huvudman sen 1884 har efternamnet Trolle-Bonde finns ett separat inlägg.

Bonde af Björnö har förmodligen svenskt rekord i långvarigt ägande av en och samma egendom. Man har nämligen ägt Bordsjö säteri sen 1300-talet. Bordsjö säteri ligger i Aneby kommun i norra Småland och omfattar 6 400 ha mark, varav omkring 5 000 ha skog. Jordbruket uppfyller villkoren på KRAV-märkning av produkterna. Verksamheten på säteriet bedrivs av företaget Bordsjö Skogar AB som också driver verksamheten på Hörningsholm på Mörkö i Sörmland. Hörningsholm omfattar cirka 3 300 ha och köptes år 1746 av landshövdingen i Sörmlands län, Nils Bonde af Björnö (1685-1760). Denne stiftade 1750 ett fideikommiss för egendomen.

Innehavare av bägge godsen och företagen Bordsjö Skogar AB och Bordsjö Fidekommiss AB är idag Carl Bonde (1947-). I styrelsen för Bordsjö Skogar AB sitter också advokaten Magnus Kindstrand som har en rad uppdrag i adelsägda bolag i Södermanland.

Carl Bondes farfar Carl Carlsson Bonde (1897-?) var den siste innehavaren av fideikommissen Bordsjö och Hörningsholm. Han var gift tre gånger, första gången med Märtha Mörner (1900-?), andra gången med Greta Alice Swartling och tredje gången med Brita Elisabeth Wachtmeister af Johannishus (-1972). I första äktenskapet föddes  Gustaf Carlsson Bonde (1921-?), far till Bordsjö och Hörningsholms nuvarande ägare Carl Bonde. Carl Bondes syster Malin Bonde (1952-) är gift med Sven Öberg och ägare av Vibyholm (3 000 ha) och Wibyholms Godsförvaltning. I Carl Carlsson Bondes tredje äktenskap föddes Peder Bonde (1923-) som under 1970-talet hade en rad ledande uppdrag inom Wallenbergsfären och för familjen Saléns finansimpeirum. Carl Carlsson Bondes styvmor var Ebba Wallenberg (-1960) och hans biologiska mor var Blanche CE Dickson från dåvarande finansfamiljen Dickson. Peder Bondes son Johan Bonde (1950-) var mellan 1976 och 1997 gift med damtidningsjournalisten Monica Bonde (f. 1948, adopterad Bernadotte och därmed kusin med kungen).

Fram till 1920 ägde familjen Bonde af Björnö också Säfstaholm och Toftaholm. Fideikommissen Bordsjö och Hörningsholm upphävdes 1976 då nuvarande innehavare Carl Bonde köpte Hörningsholm och Bordsjö.

Läs mer: Joberg, Tjolöholm, Teleborg, RT,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Technorati: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by ScribeFire.

Series Navigation<< Treschow – markägare i tre länderTrolle-Bonde >>
Advertisements