Vad vill socialdemokraterna? Ingenting!

Eller rättare sagt, vad föreslår den socialdemokratiska kriskommissionen att socialdemokraterna borde vilja? Enligt dem själva är de viktigaste förslagen följande:

– Arbete åt alla – för ekonomisk utveckling och goda villkor. Socialdemokraterna behöver skapa ett fördjupat och trovärdigt program för full sysselsättning.

– Välfärden måste hålla hög kvalitet och ge människor trygghet. Skolan måste ge alla barn en lika bra start i livet.

– Grön omställning. Klimatpolitiken är avgörande för framtiden och behöver utvecklas med ett mycket aktivt förhållningssätt.

– Vår plats i världen. Socialdemokratin måste stärka sitt internationella arbete och kanalisera progressiva människors engagemang i ett brett folkrörelsearbete.

– Utveckla demokratin. Socialdemokratin behöver tydligare formulera ett program för hur demokratin kan stärkas.

Dessa krav kan ju låt självklara och dessutom är de av den karaktären att ingen skulle säga emot dem. Även moderaterna skulle skriva under på dem alla. Kraven blir alltså meningslösa i sig. Finns det då några förslag i kriskommissionens rapport på hur de ska kunna genomföras, vilken väg och vilka metoder.

När det gäller den första punkten , arbeta åt alla är det en tillväxtorienterad text vi får läsa. En inom kapitalistiska text som inte skiljer sig från något som moderaterna eller nåt annat högerparti skulle kunna ställa upp bakom. Några citat för att illustrera detta:

Arbetslösheten gör att klyftorna i samhället ökar och dämpar tillväxten, och går därmed emot kärnan i det socialdemokratiska budskapet.

[…]

För att öka exporten krävs i dag insatser framför allt för medelstora och mindre företag. Det handlar om stöd och rådgivning för att komma ut på exportmarknaderna, men också för att få små och medelstora företag att satsa mer på egen produktutveckling och innovationsförmåga.

[…]

Branscher med hög tillväxtpotential bör identifieras så att program kan utvecklas för
att få dem att växa och anställa.

[…]

Dagens bostadsbrist och höga bostadspriser är direkt tillväxthämmande.

[…]

En politik för tillväxt handlar om att ge så bra förutsättningar som möjligt för
näringslivet.

[…]
Potentialen för produktivitetstillväxt inom de icke-personliga tjänsterna är stor.

Det finns inte en tanke på att tillväxtsamhället kommer att bli människans undergång. Att satsningen på ständig tillväxt är en återvändsgränd som inte kommer att fungera och dessutom rasera möjligheten att överleva på jorden. Man vill att folk ska flytta på sig mer, röra på sig mer och arbeta mer. Att vi ska handla mer med andra länder. Detta när vi borde göra tvärsom, minska handeln, minska rörligheten, resa mindre, inte köra bil, bo tätare osv. Och kanske arbeta mindre istället för mer. Förkortad arbetstid är som jag ser det en betydligt bättre lösning på arbetslöshetsproblematiken än ökad tillväxt.

Men kanske finns svaren på hur den ökade tillväxten också ska kunna ge oss en bättre världur klimat- och miljösynpunkt i punkten om grön omställning. men där står faktiskt inget alls mer än löst prat om grön omställning. Inte ett enda konkret förslag faktiskt. Jo, förresten, utbygga kollektivtrafik. Det är säkert alla överens om. Från höger till vänster. Men inte ord om hur det egentligen ska gå till ens.

När det gäller demokratin vill socialdemokraterna att den ska utvecklas. Jaha, vad menar dom med det då. Det vet jag efter att ha läst kriskommissionens rapport fortfarande ingenting om. Inte mer än att de vill förändra hur socialdemokratiska partiet fungerar. Och jag förstår faktiskt inte hur de får ihop en förbättrad demokrati med värnandet av det odemokratiska EU och dess byråkratiska och odemokratiska institutioner.

Kriskommissionens rapport har en del bra analyser på vissa håll. Beskrivningar av problem är ofta korrekta. Förslag till lösningar som inte högerpartierna också skulle skriva under på lyser dock nästan totalt med sin frånvaro. I detaljer finns det skillnader mot borgarpartierna men inte i det stora hela. Rapporten är usel som diskussionsunderlag och i stort sett innehållslös om folk är intresserade av en politik som utmanar de senaste 30 årens högerpolitik.Det som jag läst duger inte för att återigen göra socialdemokraterna till ett stort och unikt parti eller ett nåt annat än ett vänsterborgerligt alternativ. Det finns inga egentliga lösningar på några av dagens allra viktigaste frågor i rapporten. Och utan tillväxt finns inga svar eller förslag på lösningar alls från socialdemokraternas kriskommission.

Nu vill jag dock påpeka att jag i huvudsak kommenterar de allmänna delarna av rapporten och inte de delar som rör själva partiet. Dessutom har jag fokuserat på ekonomi och miljö. Jag ämnar återkomma till välfärdsbitarna där jag misstänker att rapporten kanske är något bättre (men jag hyser mina tvivel om det)

Intressant?
Bloggat: Röda Berget1, 2, 3, Storstad, Bjereld, Röda Malmö, Moberg, Palm, HBT-sossen, K & Å,
Borgarmedia: SVD1, 2, 3, 4, DN1, 2, GP1, 2, 3, AB1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Skanskan, HD,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements
Gilla Anders_S på Patreon!

2 Svar på “Vad vill socialdemokraterna? Ingenting!”

Kommentarer är stängda.