Hatbrotten ökar inte

I alla fall finns ingen statistik som visar att hatbrotten ökar (SVD har alltså helt fel när de påstår att de ökar). I den senaste rapporten från Brå om hatbrotten (från 2010, med statistik fram till 2009) visas en minskning av antalet anmälda hatbrott mellan 2008 och 2009. Mellan 2007 och 2008 finns däremot en stor ökning av antalet registrerade anmälda hatbrott. Denna ökning är dock ingen ökning av hatbrotten utan ett resultat av en definitionsförändring av vad hatbrott är för något. Siffror för hatbrott är därför inte möjliga att jämföra över tid. Siffrorna för vissa hatbrott är trots detta jämförbara enligt Brå:

Ett exempel på en sådan förändring är att Brå under 2008 genomförde en större definitionsförändring av vad som är ett hatbrott i hatbrottsstatistiken. Definitionen förändrades till att numera även omfatta främlingsfientliga hatbrott mellan minoriteter och mot majoriteten, övriga antireligiösa hatbrott, bifobiska hatbrott, heterofobiska hatbrott samt transfobiska hatbrott. Brå bedömer att det på grund av definitionsförändringen inte utan vidare går att jämföra nivåerna för samtliga hatbrott och främlingsfientliga/rasistiska hatbrott efter år 2008 med tidigare år. När det gäller vit maktideologiska hatbrott har definitionsförändringen haft en mindre betydelse, och jämförelser med tidigare år är därför mer möjliga. För islamofobiska, antisemitiska och homofobiska hatbrott har definitionsförändringen ingen betydelse och jämförelser med tidigare år är därför möjliga.

Ökningen av homofobiska brott mellan 2007 och 2008 beror dock främst på att fler olika typer av brott anses vara hatbrott år 2008. En verklig ökning kan dock inte uteslutas. Men över tid är jämförande statistik mycket otillförlitlig då de typer av brott som inkluderats i hatbrottsdefinitionerna ökats successivt och allteftersom. Den vanligaste typen av hatbrott är olaga hot och ofredande (43% år 2009), när det gäller hatbrott mot homosexuella så står de olaga hot och ofredande för 50% av de anmälda brotten enligt Brå:s hatbrottsrapport för år 2009.

I den Nationella Trygghetsundersökningen (NTU) (tas också upp i Brå:s rapport om hatbrott) så redovisas en minskning av hatbrotten. NTU är en frågeundersökning som genomförs med jämna mellanrum och där ett representativt urval av befolkningen tillfrågas. år 2006 uppgav 1,6% av befolkningen att de utsatts för främlingsfientliga hatbrott. 2008 hade den siffran sjunkit till 1,4%. Främlingsfientliga/rasistiska hatbrott utgör den överväldigande majoriteten av alla hatbrott.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements