Systemfel får SOS Alarm att göra fel

Problemet med att SOS Alarm inte skickar ambulanser i fall där det uppenbart behövs handlar inte enbart om att företaget tycks ha en del märkliga rutiner, eller kanske brist på rutiner. Det handlar om ett systemfel, orsakat av en övertro på marknad, vinststyrning och privata lösningar.

Genom att gör SOS Alarm till ett vinstyrt bolag med krav på avkastning över en viss procent har man gjort ekonomin till det viktigaste inom företaget. Därför blir alla andra typer av hänsynstaganden helt underordnade detta avkastningskrav. Genom att göra larmtjänster till föremål för upphandlingar har man skapat en jordmån för underbud och oseriösa bud därför att upphandlaren i allmänhet alltid tar det billigaste anbudet. I det läget blir det svårare för företagen som är verksamma i branschen att ge vinst och lev upp till de avkastningskrav som ägarna ställer. För att ändå kunna göra det försöker man minimera lönekostnader. Det kan man effektivast göra genom att minska personalen och/eller genom att se till att de får låga löner. Låga löner innebär att personal inte stannar kvar, nedkärningar skapar osäkerhet i om personal.

Sammantaget leder vinststyrning, privatisering, upphandlingar, oro bland personal och liknande till sämre kvalitet på det arbete som larmbolagen utför. Resultatet av det är försenade och uteblivna ambulanser, dödsfall och höjda vårdkostnader (de som kommer in med ambulanser som skickats försent är sannolikt sjukare) nån annan stans.

Det handlar alltså om ett systemfel, inte bara om fel hos SOS Alarm. Privatisering och vinststyrning dödar.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements