DDR:s vardagsmödor

Boknytt
Tornet
Uwe Tellkamp
Albert Bonniers förlag

DDRs vardagsmödor

Den har fått lysande recensioner i tysk och svensk press, Dresdenbördige Uwe Tellkamps roman om livet i DDR de sju åren före murens fall; ”Tornet – En historia från ett sjunket land”. Osofistikerad som jag är tycker jag dock boken med sina 1000 sidor är alltför mastig, att meningarna är alldeles för långa, att texten är överlastad med miljödetaljer, samt att man kunnat skippa de återkommande poetiska luddigheterna.

Det intryck många hade av att Östtyskland ändå fungerade någorlunda i jämförelse med resten av Östeuropa (tysk disciplin och effektivitet) motbevisas dock kraftfullt av författaren som skriver om sina och bekantas egna erfarenheter. Så sett stämmer det nog att romanen ger en bra, konkret bild av hur livet egentligen var i den realsocialistiska tyska ”arbetar- och bonderepubliken”:

Kontroll. Angiveri. Nepotism. Kontakter. Köer. Varubrist. Usla produkter från ineffektiva ”folkägda” fabriker. Trångboddhet. Karriärism. Hyckleri. Diktatur. Cencur och självcenur. Miljöförstöring. Partifraktioner. Personalbrist i vården. Låga pensioner. Misstänksamhet. Ideologiskt determinism och tron att man nått ”historiens slut” (precis som nyliberalerna i väst). Snorkiga småpåvebyråkrater. Intriger. Fyrkantig propaganda. Soldatpennalism. Förljugenhet. Tristess. Vanvård av gamla. Råa kravallpoliser. Låg teknologi. Korruption. Subventioner från Sovjetunionen.

Arbetare och bönder finns knappt med i boken om ”folkstaten”, vilken betraktas ur författarens och romanfigurernas medelklassperspektiv. Den nya röda överklassen, alltså den ryssvänliga ”aristokratin”, alltså den priviligerade ”nomenklaturan” dyker dock upp med jämna mellanrum i boken.

Under egna besök i östra Tyskland efter återföreningen fann jag en viss nostalgi efter Östtysklands sociala trygghet – ett försonande drag. Men i stort får man nog säga att DDR var en politisk och samhällelig flopp.

Hans Norebrink

Läs mer:  DN, EX, VI, Skott, Arbetarenzenit,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

209 kr hos Adlibris

Advertisements