Vi skapar Jag

Boknytt
Från hjärna till medvetande
Wolf Singer
Daidalos

Vi skapar Jag

Nyligen kom uppmärksammade neurologiprofessorn Antonio Damasio ut med sin (om jag inte missat något) fjärde populärvetenskapliga bok på svenska; ”Du och din hjärna: Så skapar hjärnan ditt medvetande”. För den som vill ha en kortare version av detta fascinerande ämne rekommenderas hjärnforskaren Wolf Singers 70-sidorsbok ”Från hjärna till medvetande”. Den kompletteras med ett avsnitt där denne samtalar med filosofen Lutz Wingert ”om den fria viljan, den moderna människobilden, och den komplicerade relationen mellan humanvetenskap och naturvetenskap.”

Utgivare av den lilla skriften är det lilla Göteborgsförlaget Daidalos som breddat sitt utbud på ett spännande sätt. Här bidrar de till att hela den gamla förlegade klyftan mellan kropp och själ, mellan hjärnforskning och filosofi, mellan naturvetenskaplig och humanistisk-samhällsvetenskaplig människoforskning. För det finns ju bara en människa, och som boken framhåller är det ju den biologiska hjärnan som framskapar den psykiska medvetenheten.

Wolf Singer ger sin version av hur detta går till, ett inte helt lätt ämne. Men som jag förstår det har det mycket att göra med att hjärnan inte bara passivt betraktar yttervärlden, utan även betraktar sig själv, reflekterande överblickar sina egna tankeprocesser, och därigenom aktivt skapar mentala hypoteser & sociala konstruktioner om verklighetens beskaffenhet.

Detta görs i interaktivt, ”uppkopplat” och relationellt samspel med andra hjärnor/människor. Först tillsammans med andra, speglande sig i andra, levande sig in i andra, uppkommer i unga år människans jagmedvetande, i en slags biologisk-kulturell samevolution. ”Vi är hybridvarelser som är lika biologiskt som kulturellt betingade”, förklarar Wolf Singer.

Det finns alltså redan ett kulturellt ”VI” före, och som en förutsättning för, skapandet av ett personligt ”JAG”. Kollektivet föregår (den jagkännande) Individen vilket helt går emot den liberalborgerliga västerländska individ-fixerade människobilden (min reflexion som recensent). Vem hade kunnat tro att nya rön från hjärnforskning skulle kunna underminera de ideologiska fundamenten till högerpolitik!

Hans Norebrink

Läs mer: Kulturen, AB, SDS, HD, SVD,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

85 kr hos Adlibris

Advertisements