Mer knark via nätet och mindre i finkan

Knarkmissbruket på landets fängelser går ner enligt Kriminalvården ner. Allt färre visar positiva utslag för knark när tester genomförts:

För några veckor sedan publicerade Kriminalvården resultatet av en stor urinprovsundersökning där de mer traditionella substanserna undersöktes. Den visade på mycket låga värden. Endast 1,3 procent av de 709 intagna lämnade positiva prov, de flesta efter cannabis.

Men många var då kritiska och menade att Kriminalvården inte hade letat efter de nya internetdrogerna. Därför gjordes en ny undersökning av 124 urinprov, där man letade efter ett femtiotal testbara substanser. Inte ett enda prov innehöll några internetdroger.

Den minskade droganvändningen har fått klart positiva konsekvenser på fängelserna menar man. Mindre våld och klart lugnare. Samma uppfattning har också en del fångar.

Samtidigt menar Tullen att knarkbruket går upp, detta då man gjort fler beslag i år jämfört med tidigare år. Beslagen av knark som beställts via nätet har ökat under fler år enligt tillgänglig statistik. Men nu är det så att antalet beslag som görs i  stort sett styrs va hur aktiv en myndighet är, dvs hur aktiva tullen och polisen är med att bekämpa knarksmuggling och knarkförsäljning är det som avgör hur stora beslag som görs. Antalet beslag och storleken på dem säger därmed i sig väldigt lite om bruket ökar eller inte. För att veta om narkotikabruket ökar måst ma använda sig av fler undersökningar och parametrar. Sådant som prisnivån på gatan, frågeundersökningar osv ger kompletterande siffror och då blir inte bilden så glasklar som tullen vill göra gällande. Förmodligen finns det ändå en ökning av narkotikabruket, men det är faktiskt inte helt säkert.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements