Demokrati ger utveckling

Boknytt
Utveckling som frihet
Amartya Sen
Daidalos

Demokrati ger utveckling

Demokratiska rättigheter eller politisk och ekonomisk effektivitet. Så har frågan ofta ställts i utvecklingsdebatten. Inte minst av nyliberaler som pekar på Chile som ett exempel där högerdiktatur banade väg för ett ekonomiskt uppsving på markadsekonomisk grund (läs otyglad kapitalism).

Tvärtom säger Nobelpristagaren Amartya Sen. Frihet och demokrati bidrar till utveckling, inte minst i Syd. Bland annat konstaterar han att inga svältkatastrofer någonsin inträffat i någorlunda demokratiska länder. När makthavarna kan ställas till ansvar för sina underlåtenhetssynder ser de till att skaffa fram mat eller sätta folket i nödhjälpsarbeten över prövoperioden.

Amartya Sen är ett slags socialliberal som pläderar för en kapitalism med mänskligt ansikte. Han avslöjar nyliberalismens bluff genom att visa på att det inte räcker med fria marknadskrafter för att kapitalismen ska fungera. Det krävs en effektiv stat, effektiva lagar, effektiva sociala institutioner och sunda värderingar för att marknaden ska kunna göra sitt jobb. Se Östasien.

Demokratin bidrar genom offentlig debatt till att skapa de gemensamma värden och normer som ”smörjer ekonomin” och håller samman en demokratisk nation, påpekar han. Friheten bidrar också till den fria informationsbas som marknaden kräver. Slutligen är demokratin ett utvecklingsmål i sig.

Ekonomin är ju till för människan, inte tvärtom. Ekonomin är ett medel för målet – mänsklig livskvalitet. Ett annat viktigt medel till mänsklig livs-kvalitet är just demokrati. I detta sammanhang kan man konstatera att Sverige ligger på 17:e plats i OECD:s ekonomiska välståndsliga, men på andra plats i FN:s Human Development Report…

Slutligen avfärdar Amartya Sen nyliberalernas ensidiga tro på egoism som människans enda drivkraft. Vi människor vet att våra medmänniskor drivs av fler krafter än så – generositet, hjälpsamhet och altruism. Rent biologiskt är det också så att vi människor evolutionärt sett har skapats till att både tänka på vårt bästa som individ och på vårt bästa som grupp. Vi är, som Amartya Sen påpekar, i grunden sociala varelser.

Hans Norebrink

Läs mer: FFF, SVD, Knuff, DN,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

163 kr hos Adlibris

Advertisements