Malmö har inte flest gangsterbrott

Författarna till boken Maffiakrig menar att det finns anledning att vara mer nervös för gangstermorden och gangsterkrigen än vad polisen ger sken av. Men sanningen är att ingen oskyldig egentligen har drabbats, mer än en gång. I Göteborg mördades en student som sannolikt inte var inblandad i nån gangsterverksamhet.

De som ligger bakom Maffiakrigs-boken uppger också att det begås fler gangstermord i Malmö per capita än i övriga Sverige. Det är sannolikt inte heller sant. Om man jämför med hela Västra Götaland blir det så men bryter man ur Göteborg ur Västra Götaland så blir Göteborg och Malmö jämförbara. Tar man skottlossningar är det långt fler i Göteborg än i Malmö. Såvitt jag kan förstå även per capita. Tar man Skåne per capita och jämför med Västra Götaland blir det dock fler gangstermord per capita i Skåne som de också säger. Däremot kan det vara så att nivån minskat i Göteborg på grund av den överenskommelse som gjorde bland gängen häromåret och det faktum att vissa gäng i Göteborg dominerar den organiserade brottsligheten kraftigt. Så är inte fallet i Malmö.

Det dödliga våldet i Sverige minskar totalt sett medan gangstermorden ökar. De senare står dock för en mycket liten del av det dödliga våldet i Sverige såväl som i Malmö och Göteborg. Däremot så är det sällan som gangstermord blir lösta och därför så går uppklarandeprocenten ner.

Men det finns ingen anledning för vanligt folk att vara oroliga. Författarna till boken är ute och cyklar på det området liksom när de påstår att Malmö är värre än andra städer i Sverige. Jag har skrivit om detta tidigare:

Antalet anmälda fall av dödligt våld mellan från 2000 till 2009 var 2 164 i hela Sverige. Av dessa fall anmäldes 243 i Skånes län, 617 i Stockholms län och 400 i Västra Götaland, Mordfrekvensen (dödligt våld per 100 000 invånare var av de tre storstadslänen lägst i Skåne och högst i Stockholm. Både Skåne och Västra Götaland omfattar stora landsbygdsområden och det kan antas att dödligt våld är vanligare i storstäderna än på landet.

[…]

Det totala antalet anmälda fall av dödligt våld med skjutvapen var från år 2000 till år 2009 469 stycken. Av detta anmäldes 93 i Skånes län, 125 i Stockholms län och 95 i Västra Götalands län. Flertalet av morden med skjutvapen i Västra Götaland inträffade i göteborgsregionen (ett område jämförbart med Stockholms län, men med mindre än halva befolkningen) och flertalet av skjutvapenmorden i Skåne inträffade i Malmöområdet, men en del även i Helsingborgsområdet. Siffrorna i Västra Götaland hålls nere av väldigt låga siffror under åren 2001-2002-2003. Förmodligen en effekt av av vissa gangstergäng (Original Gangsters och Naserligan) kom överens om en slags fred efter de offentliga och spektakulära skjutuppgörelserna under år 2001. Den stora polisnärvaron i Göteborg under delar av år 2001 spelade också en roll då den säkerligen tvingade gängen att periodvis ligga lite lågt.

Från 2006 och framåt har Västra Götaland klart fler anmälda fall av dödligt våld genom skjutvapen än de andra två storstadsregionerna. Västra Götaland hade under de 4 åren 50 anmälningar, Stockholm 48 och Skåne 42. Tar man göteborgsregionens lägre befolkning i beaktande så blir det fler dödade med skjutvapen per invånare än i Stockholmsområdet. Förmodligen ligger Malmöområdet på ungefär samma nivåer av dödligt våld som Göteborg. Det ser enligt statistiken helt klart ut som om våld relaterat till gäng och organiserad brottslighet är vanligare i Göteborg och Malmö än i Stockholm. Däremot så kanske Malmö och Göteborg inte skiljer sig så mycket.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements

3 Svar på “Malmö har inte flest gangsterbrott”

Kommentarer är stängda.