Det finns inga jobb som behöver bonus

Folkpartiet vill att socialsekreterare, jourhem, fosterhem, HVB-hem etc ska få bonus om de är lyckosamma. Frågan är hur man mäter ett lyckat resultat inom socialtjänsten. Människors lyckonivå? Lägsta utbetalningarna per behandlad person? Inget missbruk? Bra i skolan? Kopplat till mätbara resultat? Oavsett hur man mäter detta så kommer resultatet att bli att socialsekreterare, HVB-hem, fosterhem bara väljer lätta ärenden, lätta barn, lätta ungdomar.

Med andra ord kommer socialtjänsten att skita i vissa grupper och människor och bara bry sig om andra. Ett garanterat sätt att försämra socialtjänsten och vården av barn. För genomförs folkpartiets förslag på denna punkt handlar det om att få de enklaste barnen eller de enklaste socialfallen så man kan tjäna mest.

Dessutom så känner jag inte till ett enda fall, en enda bransch, ett enda jobb där bonus inneburit att arbetet blivit bättre utfört eller där servicen blivit bättre. Hela tänkandet med kvalitetsmätningar som i själva verket är kvantitetsmätningar, utvärderingar, kvalitetssäkringar, produktivitet  osv och till sådant kopplade bonusar inom den offentliga servicen har bara lett till försämringar ich att de anställda får ägna sig åt byråkrati istället för att sköta sitt jobb. Resultatet är sämre skola, sämre vård och sämre socialtjänst inklusive sämre vård av fosterbarn och barn med problem om folkpartiets förslag skulle genomföras.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements
  • Bonusar är liberalernas motsvarighet till 5-årsplaner. Det gör att verksamheten inte längre anpassas efter behov och omständigheter utan istället till målen för bonusen – oavsett hur omvärlden ser ut eller förändras.

    Sovjet-tänk helt enkelt.