Brodin – redarfamilj i Gävle

Brodin var en av Gävles ledande sjöfartsfamiljer i första hand på 1800-talet. Släkten gjorde sig också bemärkt inom industri, handel och politik.

Olof Brodin d ä var fiskare och därefter sjökapten. Han kom till Gävle från Tynderö socken i Medelpad. Hans son Olof Brodin d y (- 1867),  gick i skeppsbyggarlära hos Pehr Elfstrand och Lars Bång. Olof Brodin d.y. startade Brodins Skeppsvarf 1849 och blev sjökapten.

Olof August Brodin (1840-1911), son till Olof Brodin d y övertog 1867 i samband med faderns död Brodins Skeppsvarf och anlade 1873 tillsammans med J.A. Bång och Carl Hyckert Gävle Varv, kallat Brynäsvarvet, på Brynäsudden. Han var skeppsbyggare och fartygskonstruktör, redare med fraktfart på bland annat Sydamerika. I slutet av 1880-talets var Brodins ett av Gävles större rederier. 1898 bildades Rederi AB Disa som blev familjens mest kända rederi med en rad dotterbolag.  Direktör i Nordisk skibsrederforening 1889-1905, initiativtagare till Sveriges Redareförening 1909.

O.A. Brodin representerade Gävle i andra kammaren 1887-1893 och 1897-1905, tillhörde liberala samlingspartiet 1900-1905 och arbetade för fri handel. Ledamot av stadsfullmäktige 1871-1907, drätselkammaren 1876-1885, Gävleborgs läns landsting 1882-1892 och flera styrelser och nämnder. För sina förtjänster i samband med stadsbranden 1869 fick han guldmedalj.

Varvet gick i konkurs 1876 och övertogs 1883 av AB Atlas i Stockholm, som behövde varvet för att renovera fartyg och då även installera ångpannor. Atlas byggde nya anläggningar, bland annat en slip för att kunna ta fartyg upp till 1.500 dödviktston, och byggde bostäder för arbetarna, Atlasgårdarna. Under 1880-talets ekonomiska kris avvecklades rörelsen, bolaget ombildades 1891 till Nya AB Atlas och varvet arrenderades av O.A. Brodin för haverireparationer.

1896 köptes varvet av AB Gefle Verkstäder som övertagit Lindahl & Runers mekaniska verkstad och då byggdes där bland annat varpbåtar för flottningsföreningar. Bolaget gick i konkurs 1910 varvid verkstadsdelen ombildades till Gefle Verkstads Gjuteri AB och varvet till AB Gefle Varf o Verkstäder, som förutom att reparera fartyg även byggde bogserbåtar och utförde arbeten åt cellulosaindustrin.

Erik Brodin d.ä. (1872-1931), son till Olof August Brodin var skeppsbyggare och redare med intressen i industri och handel. Vid faderns död övertog han ledningen i Rederi AB Disa. 1914 flyttade rederiets huvudkontor från Gävle till Stockholm.

1915 övertog grosshandlaren Erik Kronberg och Erik Brodin aktiemajoriteten i AB Gefle Varf o Verkstäder, som fick namnet Erik Brodins Varvs AB. Efter konkurs 1921 bildades 1922 Gefle Varfvs och Verkstads Nya AB, som bland annat tillverkade oljecisterner och utrustningar till pappersmassefabriker. På 1950-talet var företaget ägt av Korsnäs AB och från 1970-talet och framåt genomgick verkstadsrörelsen en lång rad ägarbyten. Sista fartyget ska ha byggts på 1960-talet.

Erik Brodin d.ä. var även delägare i Gefle Porslinsbruk och AB Gefle Separator. Han donerade medel till Stenebergsparken på Brynäs ”då det var för långt för arbetarna att gå till Stadsparken”, och 50.000 kronor till en fond där avkastningen skulle användas till friplatser på Gävle lasarett för medellösa och mindre bemedlade personer, främst från Gävle. Ledamot av stadsfullmäktige 1909-1910 och 1911-1916.

Efter Erik Brodin d.ä. övertog hans son Erik Brodin d.y. (1899-?) ledningen av företaget. Han var VD i Erik Brodin AB från 1923, i Rederi AB Kåre från 1924, i Bärgnings- o. Dykeri AB Neptun mellan 1931-47 och i Rederi AB Disa från 1935. Han var gift med Ingrid von Heideken. Rederiverksamheten köptes 1971 av Saléninvest.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Advertisements

Ett Svar på “Brodin – redarfamilj i Gävle”

Kommentarer är stängda.