Det här är Sverigedemokraterna – fascister och rasister

Del 10 av 12 i serien Fascismen idag

Alldeles oavsett om Sverigedemokraterna (SD) kallar sig socialkonservativa eller nationalister är det samma fascistiska och rasistiska parti. Samma arbetarfientliga parti, samma kvinnofientliga parti. Ett parti som nu försöker ta tillbaka folkhemsbegreppet från socialdemokratin (begreppet var från början ett fascistiskt/nazistiskt begrepp som kidnappades och gjordes om av socialdemokraterna).

Sverigedemokraterna är helt enkelt en modern fascism, en fascism för vår tid. Mats Lindberg skrev bland annat så här i Nerikes Allehanda:

SD är inget enkelt missnöjesparti som Ny Demokrati var. Ny Demokrati hade höga skatter och invandringskritik som huvudfrågor men också anti-etablissemang och en oborstad politisk stil.

[…]

Den första principen är samhällssynen. Man avvisar den vanliga tanken i svensk politik att staten och rättsystemet ses som grundat i en demokratisk överenskommelse, likt ett samhällskontrakt vars innehåll ständigt justeras i politiska val och demokratins institutioner. I stället hyllar Sverigedemokraterna den organiska samhällssynen. Samhället och staten bör vara rotat i organiska kollektiv som familjen och nationen. ”Inga konstruerade kollektiv kan ersätta dessa djupt rotade, ursprungliga gemenskaper”. Nationen består av en gemensam identitet, ”en hög grad av etnisk och kulturell likhet” som det heter i principprogrammet. Statens uppgift är att skydda och bevara denna gemensamma identitet. Nationens intressen står över individers och gruppers särintressen. I detta sammanhang kommer begreppet demokrati långt ner på listan, logiskt placerat efter begrepp som familjen, hembygden och fäderneslandet. Demokratin står i SD:s principprogram längst bak under rubriken ”Folkhemmet”, som en aspekt av det nationellt tänkta ”folkhemmet”.

Den andra principen följer av den första och benämns den nationalistiska principen. Inom en stats gränser bör det helst bara finnas bara en nation. Ett samhälle bör vara ”befolkningsmässigt homogent”. Det ska råda enhetlighet i ”språk, religion, lojalitet och ursprung”. I Sverige ska det alltså helst bo enbart svenskar.

[…]

I partiets tre program framkommer en talande självbild. SD betonar att man är ett mittenparti eller att man inte kan inplaceras på höger-vänsterskalan. Här återupprepar SD tanken från 1930-talets nationalsocialism som sade sig stå mitt emellan kapitalism och kommunism. I SD:s principprogram uttrycks detta med orden: ”Sverigedemokraternas ideologi är en förening av två tankeelement, sekelskiftets nationalkonservatism och delar av socialdemokratisk välfärdsideologi”. Tydligare än så kan man inte uttrycka det speciella med att vara nationalsocialist. Detta tänkande framkommer också i ordet ”folkhemmet”. Det är ett gammalt nationalkonservativt ord som nazisterna tog över, men som politiskt intelligent stals av socialdemokratin under Per Albin Hansson. Nu tänker Sverigedemokraterna ta tillbaka det igen, som ideologiskt nyckelord för föreningen av nationalkonservatism och socialdemokratisk välfärdsideologi.

[…]

Partiets nationalistiska ideologi är dock inte längre storsvensk utan småskuret inhemsk. Den är riktad inåt, mot invandringen och det mångkulturella samhället. Men just därför blir ideologin politiskt verksam. Det är en nationalsocialism i vår tid och för vår tid. SD utgör den logiska fortsättningen på den nationella rörelsen i svensk politisk historia.

Jag ska upprepa huvuddelen av min kommentar på Mats Lindbergs artikel:

För Mats Lindberg är sverigedemokraterna ett modernt nazistiskt parti, ett nationalsocialistiskt parti. Dvs det handlar om en modern fascism. Vad som bör understrykas är att partiet allt mer fokuserat, inte på invandrare, utan på invandrare med en viss religion. Det är denna religion, islam, och den kultur som följer med den som är problemet och som dominerar SD:s problemformuleringar och propaganda. På det sättet blir retoriken också allt mer lik den antisemitiska retoriken från 1930-talet och partiets karaktär av fascistiskt parti allt tydligare. Något som Andreas Malm tydligt visar i sin bok Hatet mot muslimer.

Att mäta SD:s program mot en schablon från 1930-(eller 20)-talets Italien är att på förhand avsäga sig en konkret analys av hur fascismen utvecklas. Då skulle exempelvis den serbnationalistiska fascismen inte heller räknas, där saknades  idéer om korporativism osv.

Men vad krävs då för att man ska kunna tala om ”fascism”? Som Andreas Malm argumenterar i sin bok så bör det räcka med att ett parti vill inskränka eller avskaffa demokratin och dess grundläggande rättigheter för en viss folkgrupp och ersätta dem med rent auktoritär repression för att anse att det är fascistiskt. Detta är vad SD vill, i fråga om en specifik grupp, svenska muslimer. De ska inte få ha svenskt medborgarskap, religionsfriheten och yttrandefriheten ska avskaffas för dem, de ska bringas att föda färre barn och – som slutmål – drivas ut ur landet.

Jag menar alltså att både Andreas Malm och Mats Lindberg förmodligen har rätt när de karaktäriserar sverigedemokraterna som fascister och nationalsocialister. Men samtidigt så saknas förstås sådant som de flesta vant sig vid att betrakta som nödvändigt för att nåt ska betraktas som fascism, våldet och stormtrupperna. Men korporativismen finns där, motståndet mot demokrati, atomisering av arbetarklassen (men på grund av den svaga arbetarklassen idag och bristen på medvetenhet och radikalt ledarskap behöver man inte ta till det våld som var nödvändigt på 1930-talet, kanske behöver de inte göra nåt alls då borgarstaten redan sett till att klassen atomiserats) och man har en totalitär ideologi. Ledarkult saknas i det offentliga men finns i det fördolda, se nedan. I likhet med Lindberg och Malm menar jag att SD ändå uppfyller alla de tecken som man kan förvänta sig att en modern fascism, en fascism av idag, ska uppvisa.

Intressant?
Bloggat: Jinge, Kildén & Åsman, Röda Malmö,
Borgarmedia: DN1, 2, 3, 4, 5, 6, SVD1, 2, 3, 4, GP1, 2, 3, 4, HD, BT,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Extremism förebyggs genom jämlikhetDen moderna fascismens väsen >>
Advertisements

6 Replies to “Det här är Sverigedemokraterna – fascister och rasister”

Kommentarer inaktiverade.