Rune Andersson – Mellby Gård

Del 15 av 27 i serien Mindre finansfamiljer

Rune Andersson var VD i Dunkerägda gummikoncnernen Trelleborg under en rad år. Det var Trelleborgs mest äventyrliga epok under koncernens långa existens. Företaget investerade kraftigt i tillverkar av gruvutrustning och i gruvindustri såväl i Kanada som i Sverige. Det hela var kanse inte helt lyckat och numera är Trelleborg tillbaka där man startade. Gummi.

Idag har Rune Andersson istället byggt upp en egen liten finansgrupp kring Mellby Gård AB, urpsungligen ett jordbruksföretag. I styrelsen för dotterbolaget Mellby Gård Industri AB sitter även hans söner. Mellby Gård Industri AB har en rad helägda dotterbolag, Cale Access AB, Feralco AB, Flash AB (klädkedja som tidigare ägdes av familjen Sverdrup), Roxtec AB och Student Consulting AB. Systerbolag till Mellby Gård Industri AB är Mellby Gård Jordbruks AB, Eriksberg Vilt & Natur AB, Söderberg & Haak Maskin AB, Optik Smarteyes AB. Dessutom har koncernen ett finansbolag i Schweiz. Det totala antalet anställda i Mellby Gård AB är omkring 1 200.

Därutöver är Mellby Gård AB också delägare i Excalibur Värdepappersfond, Lancelot Asset Management AB, AB Älvsbyhus, BM Agri AB och Duni-Bilå AB. Med 30 % av rösterna och aktierna i det sistnämnda bolaget som har 1 900 anställda så kan bolaget sägas vara kontrollerat av Mellby Gård och Rune Andersson. Övriga större ägare är olika fondbolag som PolarisCapital och Lannebo fonder. I de övriga delägda bolagen finns omkring 400 anställda. Även KappAhl kan sägas vara delkontrollerat av Mellby Gård AB och Rune Andersson då man innehar 12,1% av aktierna. Endast Dutot Ltd (Christian Jansson) är en större aktieägare med 16,3%. KappAhl AB har 4 900 anställda. Totalt kan Rune Andersson alltså sägas kontrollera företag med omkring 3 100 anställda samt delvis kontrollera företag med 5 300 anställda. Totalt finns det alltså nästan 8 500 anställda i företag där Rune Andersson har inflytande.

Jordbruksbolaget Mellby Gård Jordbruks AB är i först hand ett företag som föder upp grisar strax utanför Hässleholm. Företaget har dock även nötkreatur och hästar samt skogsbruk. Förutom i Skåne är Rune Andersson också en större markägare i Blekinge via Eriksberg Vilt & Natur.

Läs mer: AV1, 2, Cision, DH, Newsdesk, Sydsvenskan1, 2, TA1, 2, RT,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Series Navigation<< Familjen Ekman – Ekman & CoProcuritas – vårdprofitör >>
Advertisements

3 Replies to “Rune Andersson – Mellby Gård”

Kommentarer inaktiverade.