Abraham & Jacob Arfwedson

Del 24 av 39 i serien Stockholms handelshus på 1700-talet

Anders Arfwedson (1650-1706), som vann burskap som grosshandlare 1694, ägnade sig åt en omfattande utrikeshandel med bland annat järn och textilier samt drev ett klädesmakeri.

Sonen Abraham Arfwedson (1698-1779) var endast åtta år vid faderns död, men tog i vuxen ålder över driften av klädesmakeriet. Hans huvudsakliga verksamhet var dock från mitten av 1720-talet handel. 1728 blev brodern Jacob Arfwedson (1700-84) hans kompanjon och brödernas firma Abraham & Jacob Arfwedson bedrev affärer i närmare ett halvt sekel. Det var dock sällan som den arfwedsonska firman hörde till de allra största exportörerna i Stockholm, men 1740 stod firman för 3% av värdet på den totala exporten från Stockholm och var den tionde största exportfirman.

Bröderna tog även initiativ till bildandet av diverse handelskompanier, bland annat Fiskeri-Compagniet, vilket existerade mellan 1746 och 1757 och hade monopol på Nordsjöns och Östersjöns sill- och torskfiske samt val- och sälfångst. Fiskerikompaniets existens bidrog sannolikt till att den svenska insaltningen av sill försenades i förhållande till tillgången på sill. Göteborgsköpmän, ledda av Christian Arfvidsson, agerade bland annat därför mot familjen Arfwedsons fiskemonopol.

Abraham Arfwedson var gift med Maria Elisabeth Pauli (1715-43) i sitt första gifte och med Maria Dahlström (1723-77) i sitt andra. Sonen Carl Christoper Arfwedson (1735-1826) arbetade först för faderns firma men skickades 1762 till England för utbildning. Efter att han i några år efter sin hemkomst till Sverige biträtt fadern, öppnade han en affärsverksamhet för egen räkning och associerade sig 1771 med kusinen Anders Tottie i firman Tottie & Arfwedson. Den firman tog över den verksamhet som tidigar bedrivits i familjen Totties handelsfirma.

Bröderna Arfwedsons syster Maria Arfwedson (1705-91) var gift med Charles Tottie (1703-7&), en annan framgångsrik handelsman och far till ovan nämnde Anders Tottie,

Då inga av bröderna Arfwedsons barn tog över firman när Abraham Arfwedson dog förklarades dennes sterbhus i konkurs år 1780 när arvingarna ville få ut sitt arv.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Series Navigation<< Handelshuset SchmidtJacob Graver >>
Advertisements