Carl Bildt springer Rysslands ärenden

Carl Bildt är en utrikesminister som alltför ofta tycks sätta egna intressen före folkets och/eller staten. Något som får många att tvivla på hans engagemang för att få de svenska journalisterna Martin Schibbye och Johan Persson fria. De skulle ju undersöka Bildts kompisars verksamhet i Etiopien. Lundins verksamhet i Etiopien som inleddes när Carl Bildt fortfarande var aktiv i företaget. Agerandet i den frågan är dock bara toppen av ett isberg när det gäller tvivelaktigt agerande från Carl Bildts sida. Även när det gäller en pipeline genom Östersjön så agerade han underligt och tveksamt för att nämna ett annat exempel än de fängslade svenskarna i Etiopien.

De senaste är att Carl Bildt tycks springa Rysslands ärenden i ett simpelt fal med en utmätning i Sverige:

Det handlar om en segdragen ekonomisk tvist mellan Ryssland och en tysk affärsman, som har resulterat i en utmätning av en fastighet på Lidingö, ägd av ryska staten. Efter beslut i såväl Högsta domstolen 2011 som i Nacka tingsrätt nu i sommar (båda gick emot Ryssland) planerar Kronofogden att sälja huset på exekutiv auktion.

Carl Bildt har i denna ekonomiska konflikt agerat genom atts kriva brev till kronofogdemyndigheten för att förhindra försäljningen av fastigheten:

Detta har fått Ryssland att protestera högljutt och varna Sverige för konsekvenserna. Personal på Kronofogden bekräftar i samtal med DN att ryska företrädare till och med hotat med att utmäta den svenska ambassaden i Moskva, om Kronofogden fullföljer sina planer.

Carl Bildt tar inte upp de ryska hoten i sitt brev, men hans avsikt är ändå tydlig. Med hänvisning till folkrättsliga regler om diplomatisk immunitet för­söker han få Kronofogden att avbryta försäljningen. ”Den ryska ambassaden har anfört att fastigheten i sin helhet nu används för sådana ändamål som skyddas enligt Wienkonventionen”, avslutar Bildt sitt brev.

Det första som är bekymmersamt med detta är Rysslands oblyga försök att försöka utpressa myndigheter i Sverige. Kanske inget oväntat agerande från Putin-land, men ändås desto mindre lite oroande får man väl säga. Det andra oroande är Carl Bildts försök att påverka och styra myndigheter som ska vara oberoende och är det enligt grundlagen:

Den andra aspekten av denna historia handlar om UD:s och Carl Bildts agerande. Svenska domstolar och myndigheter är enligt grundlagen självständiga. Varken riksdagen eller regeringen får bestämma hur en domstol ska döma i ett enskilt fall. Regeringsformen garanterar också förvaltningsmyndigheter ett liknande oberoende i sin myndighetsutövning i förhållande till den politiska makten.

Carl Bildt agerar på ett sätt som inte är lämpligt för en utrikesminister. Han vill böja sig för utpressning från en annan stat. Det är alltid allvarligt, även om det händer titt som tätt. Framförallt gäller det när USA idkar utpressning mot Sverige och det är ju just denna typ av agerande, eftergivenhet mot stormakter, som Julian Assange oroar sig för om han blir utlämnad till Sverige. När det gäller utpressning från Ryssland är det dock ovanligt att svenska regeringar och svenska ministrar lägger sig och agerar på det sätt som Carl Bild nu gjort.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

PS. 17:04. Miljöpartiet har anmält Carl Bildt till Konstitutionsutskottet (KU) för hans agerande i denna fråga.

Advertisements