Solidaritetsstrejk i Göteborgs hamn

Som tidigare rapporterats så är det i Göteborgs hamn idag en solidaritetsstrejk med de kämpande hamnarbetarna i Portugal:

Bakgrund och lägesuppdatering

Den så kallade Trojkan (EU-kommissionen, IMF och Europeiska Centralbanken) har ålagt Portugals regering att genomföra omfattande avregleringar av stuveribranschen för att landet ska få ny nödlån under den ekonomiska krisen. De åtgärder Trojkan nu försöker påtvinga Portugal är snarlika de hamndirektiv från EU-kommissionen som vi tidigare slagits mot och stoppat genom internationell hamnarbetarsolidaritet. De yttersta konsekvenserna av utkastet till portugisiskt hamndirektiv är att man helt enkelt omöjliggör lagstiftning och uppgörelser som exempelvis avgränsar sjömännens jobb från hamnarbetarnas när fartyg ligger vid kaj (ILO-konvention 137) och förbjuder yrkescertifiering, utbildningströsklar och andra åtgärder som idag garanterar att vem som helst inte kan tas in i en hamn för att utföra hamnarbete med kort varsel.

De portugisiska hamnarbetarna är sedan den 17:e september ute i landsomfattande strejker för att försvara sina arbetsvillkor och sina jobb. Om de förlorar striden riskerar exemplet Portugal att bli en trojansk häst som under parollen ”lika konkurrensvillkor” kan användas för att på juridisk och politisk väg driva igenom avregleringar i fler länder inom EU. En seger för EU-kommissionen kan alltså öppna upp för att ett nytt hamndirektiv så att säga införs ”bakvägen”.

Den senaste veckan har situationen i Portugal eskalerat snabbt eftersom landets regering nu verkar ha träffat en överenskommelse med ett mycket litet, arbetsgivarvänligt (”gult”) hamnarbetarfack för att vinna legitimitet för avregleringarna.

Praktiskt genomförande i Göteborg (och övriga landet)

Klockan 08.00 den 25:e september ska alla medlemmar i Hamn4an, oavsett vilket bolag de är anställda i, samlas utanför Port 4 i Skandiahamnen. Strejksamlingen kommer bland annat att användas för att berätta om de senaste nyheterna från Portugal. Tanken är också att samtliga hamnar som deltar i sympatistrejken runtom i Europa ska inkomma med bilder från strejksamlingar till IDC.

Efter att strejken är över klockan 09.00 återgår vi till arbetet i samlad trupp och under ordnade former.

Svenska Hamnarbetarförbundet

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements