Advokater i kokainmål vill ha bra betalt

Thomas MartinsonFörsvarsadvokaterna i knarkmålet mot Jonas Oredsson och dennes misstänkta medbrottslingar har begärt ofantligt stora summor i ekonomisk ersättning (arvoden). En del av deras krav är vad jag förstår helt berättigade. Det handlar om en besvärlig rättegång med mycket förundersökningsmaterial. Åklagarna i målet har en hel del kritik mot försvarsadvokaterna:

Advokat Lennart Campenhausen, 62, Göteborg

Begärd ersättning: 2 254 346 kronor
Åklagarkritik: ”Däremot synes de poster som angetts som förberedelsetid (som vi uppfattar det, inför huvudförhandlingen) om drygt 350 timmar vara oskäligt stora.”

Advokat Thomas Martinson, 63, Stockholm

Begärd ersättning: 5 811 354 kronor
Åklagarkritik: Kostnadsräkningen uppfyller inte kraven.
”Enligt vår uppfattning kan inte någon som helst bedömning om skäligheten av det yrkade beloppet eller uppgiften om arbetad tid göras.”

Biträdande jurist Tobias Enochson, 32 , Stockholm (Martinson)

Begärd ersättning: 3 413 022 kronor
Åklagarkritik: ”Han yrkar ersättning för 2?012 timmar, vilket överstiger normen angiven i NJA 1993 sid 237 med över 800 timmar.”

Advokat Esbjörn Svensson, 58, Östra Göinge

Begärd ersättning: 2 549 455 kronor
Åklagarkritik: ”Men med tanke på att XX (Svenssons klient) aldrig ens begärts häktad i målet har det varit uppenbart att misstankegraden varit låg och att det därför inte funnits skäl att fördjupa sig i eller ens läsa vissa delar av protokollet. Skäl till nedsättning av de yrkade beloppen finns därmed.”

Advokat Johan Eriksson, 48, Stockholm:

Begärd ersättning: 3 990 947 kronor
Åklagarkritik: Begär förhöjt arvode med motiveringen att han varit förhindrad att ta andra uppdrag, men har ändå haft andra uppdrag.

Advokat Sven Severin, 57, Stockholm

Begärd ersättning: 4 556 311 kronor
Åklagarkritik: Kostnadsräkningen uppfyller inte kraven och har dubblerat arbetsuppgifterna i stället för att dela upp dem med sitt biträde.

Jur kand Solveig Sörlien, 50, Stockholm (Severin)

Begärd ersättning: 2 726 457 kronor
Åklagarkritik: Har debiterat 1 670 timmar på ett år. ”Enligt vad som tidigare nämnts så ska en advokat anses ha 1?200 timmars debiterbar årsarbetstid. Detta motsvarar 1 446 000 kronor.”

Advokat Ola Salomonsson, 65, Värmdö

Begärd ersättning: 1 749 562
Åklagarkritik: Har fakturerat 150 timmar mer i tid för genomläsning och bearbetning av förundersökningen än en annan advokat i målet. ”Det förefaller inte rimligt att det ska vara så stor diskrepens (motsvarande nästan fyra veckors heltidsarbete) dem emellan.”

Martin Särman, 54, Stockholm

Begärd ersättning: 3 327 094 kronor
Åklagarkritik: ”Det föreligger sålunda skäl för en betydande nedsättning av det yrkade beloppet.”

Martin Cullberg, 38, Trångsund

Begärd ersättning: 2 718 039 kronor
Åklagarkritik: Ingen. Kostnadsräkningen behöver inte ifrågasättas.

Flera av advokaterna tillhör Sverige mest kända advokater. Mest känd är förstås Thomas Martinson som figurerat i en rad kända brottmål och vars son är ingift i finansfamiljen Lundberg. Han har begärt mest pengar av all advokaterna i målet men anklagas alltså av åklagarna för att inte sköta sitt jobb.

Johan Eriksson har för sin del ljugit rakt av. Han har haft andra uppdrag fast han uppgett att han inte haft det. Eriksson ett gott rykte bland sina advokatkollegor och är känd för att försvara poliser. Sannolikt lätta  och förhållandevis välbetalda uppdrag då man ju oftast kan räkna med att man som försvarsadvokat vinner. Poliser blir ju nästan rutinmässigt frikända från brottsmisstankar.

Kristianstadsadvokaten Esbjörn Svensson som för sin del försvarar en man som inte ens är häktad tycker att han ska få så mycket betalt att det räcker till köpet av en lyxig sportbil, en Maserati M138 Spyder.

Lennart Campenhausen i Göteborg är för sin del kände för att ofta försvara ekobrottslingar. Det är inget fel i det. Han är också känd för att ha varit misstänkt för hot och övergrepp i rättssak. Han blev dock friad i rättegången.

I Flemingsberg har Sven Severin sitt kontor. Dvs i närheten av tingsrätten, något som tycks ha varit bra för affärerna. Det är ju alltid kul att det går bra för någon, men vad man ska komma ihåg är att det är vi skattebetalare som står för fiolerna, pengarullningen till advokater som tar enorma arvoden. En bra golfare tycks Severin också vara. Sven Severin var för sin del försvarare för spionen Bertil Ströberg vilket väl är ett av hans mer uppmärksammade mål.

Ola Salomonsson har för sin del varit försvarsadvokat i målet mot The Pirate Bay där han försvarade Gottfrid Swartholm Warg och han arbetar som försvarsadvokat i det jättelika gangstermålet mot Södertäljenätverket och arbetade som försvarare för en man i rättegången kring helikopterrånet i Västberga.

Anmälningar från försvaradvokaterna i samband med rättsprocessen i kokainmålet har lett till flera förundersökningar om brott riktade mot poliser och åklagare. Något som har lett till att processen blivit mycket infekterad. Några av försvarsadvokaterna menar att detta är den egentliga anledningen till åklagarnas kritik av deras begäran om arvoden.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements