Bög i hjärnan

HjärnanBoktips
Hjärnan
Lars Olsson m.fl.
Karolinska Institutet
ISBN 9789185565597

Bög i hjärnan

Homosexualitet är medfött, normalt och naturligt. Om du är homosexuell eller heterosexuell, man eller kvinna, styrs nämligen av bestämda strukturer i hjärnan. Det är några av många intressanta fakta i 400-sidors-antologin ”Hjärnan”. Boken är fullmatat med facktermer, men ändå förvånansvärt lättförståelig. Mycket intressant läsning även om hjärnan och barns respektive vuxnas sjukdomar.

Hans Norebrink

Läs mer: SVD1, 2Morelli,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Köp boken på Bokus

Advertisements

11 Replies to “Bög i hjärnan”

 1. Är det de där bevisen som det alltid brukar komma en undersökning som motbevisar efteråt? Rekommenderar boken ”Delusions of Gender” som gör upp bra med myterna om könsskillnader i hjärnan.

  1. Det är ju också så att man kan tolka det som att man själv (i hjärnan) bestämmer vilket kön man har. En på nåt plan medveten handling. Eller så påverkas hjärnan av hur vi uppfostras (sannolikt) och därmed blir hjärnor olika beroende på hur vi är, vad och hur vi uppfattar hur och vad vi är osv. Dvs det blir som med hönan och ägget.

  2. Det är ju också så att man kan tolka det som att man själv (i hjärnan) bestämmer vilket kön man har. En på nåt plan medveten handling. Eller så påverkas hjärnan av hur vi uppfostras (sannolikt) och därmed blir hjärnor olika beroende på hur vi är, vad och hur vi uppfattar hur och vad vi är osv. Dvs det blir som med hönan och ägget.

  3. Svar från Hans Norebrink:

   Apropå min recension av boken ”Hjärnan”. Den är ett referat av boken rakt av.

   Om homosexualitetens ursprung har jag inga åsikter eftersom jag läst för lite om forskningen på området. En av mina bröders homosexualitet är inte nog för att veta. Men om det är medfött, normalt och naturligt (som hävdas i boken) vore det rimligen bra för debatten, eftersom reaktionärerna påstår motsatsen. Det viktiga är dock att oavsett biologi-kultur, gener-miljö som orsak så ska bögar och lesbor behandlas likvärdigt och tolerant. Det spelar för det ingen roll vad den sexuella inriktningen har för ursprung eller orsak.

   Vad gäller att det finns medfödda könsskillnader i beteende har jag läst tillräckligt för att finna det trovärdigt att det är så. Men köns- och sexualskillnader är ingendera ämnen för allmänt tyckande, det är vetenskapliga forskar- och faktafrågor. Som i all vetenskap finns i frontlinjen olika åsikter innan man når konsensus.

   Det är väl dessutom sällsynt att man når total vetenskaplig konsensus. Men i varje givet ögonblick tvingas man ju att i det politiska beslutsfattandet att använda den mest trovärdiga uppgift man kan finna. Skulle vi exempelvis vänta tills det uppnås total konsensus och 100 procent enighet om växthuseffekten, klimatet och energikrisen så skulle vi aldrig kunna agera, eftersom total enighet i kontroversiella frågor aldrig kommer att uppnås. Det finns även icke köpta forskare som är motvals i dessa frågor.

   Men tittar man på den biologiska, evolutionära och allmänt naturvetenskapliga forskningen har de flesta djur könsskillnader inte bara i anatomi och fysiologi utan även i etologi/beteende. Alla dessa skillnader har evolutionen frambringat för att det har främjat de olika arternas överlevnad. Och vad gäller beteende styrs det mestadels från hjärnan.

   Vi människor kommer evolutionärt från det övriga djurriket, som Darwin bevisade, och som det numera råder mycket stor konsensus kring. I vårt urarv från våra däggdjursförfäder har vi alltså könsskillnader i beteende.

   Kan detta ha försvunnit hos människan? Det kan definitivt ha försvagats för könsstorleken är inte så stor hos människan, vilket i djurriket antyder mindre skillnader mellan könen. Vi har också den mest flexibla och mest miljöpåverkade hjärnan, så ett eventuellt könsolika beteendearv kan ha försvagats av kulturell och miljöpåverkan.

   Men evolutionen fungerar normalt inte så att det sker totala förändringar. Detta därför att man bygger vidare på de strukturer som existerar och omformar dem. Det finns i den evolutionära processen ingen möjlighet till totala ändringar, till att påbörja något helt nytt, eftersom evolutionen handlar om små ändringar på lång sikt, vilka var och en har en förbättrad överlevnadseffekt.

   Så att de gamla uråldriga medfödda däggdjurs-könsskillnaderna helt skulle ha utplånats verkar inte troligt. Men självklart sker en växelverkan mellan arv och miljö, hjärnan påverkas av miljön. Sen har vi ju epigenetiken också, att miljön kan sätta på och av vissa gener. Så skillnaden arv och miljö anses inte längre vara total, det är både och i komplex samverkan.

   Vilket kommer då först, arvet eller miljön, hjärnan eller omgivningen. Ja, uppenbarligen måste vi först ha en hjärna innan den kan börja påverkas. Hjärnan är alltså först.

   Har vi människor kvar medfödda könsmässiga beteendeskillnader borde vissa könsbeteenden gå igen i tid och rum. Om alla könsskillnader däremot är kultur och social konstruktion borde könsrollerna vara lika, eller variera mellan olika kulturer. Hur är det då i verkligheten?

   Uppenbarligen är mycket av könsskillnaderna kultur. De har ju ändrats i tiden, som kvinnofrigörelsen i väst. De varierar också mycket i rummet, mellan olika av dagens kulturer. Oavsett vad Gudrun Schyman säger så är det skillnad på svenskars och talibaners könssyn och könskultur.

   Å andra sidan går många tydliga beteendemässiga könsskillnader igen i tid och rum. Överallt är det mest män som har och söker makt. Det är mest män som krigar och använder våld. Det är mest män som skaffar sig flera sexpartners. Och det är mest män som mest aktivt söker sex och försöker vinna kvinnor.

   Detta stämmer väl in på det allmänna sociala däggdjursmönstret, där män slåss om makt och dominans, vilket ger dem tillgång till mer sex och mer kvinnor/honor. Män/hannar är bland sociala däggdjur, oss själva inkluderat, mer hierarkiska och maktsökande (i allmänhet, bonobos ett intressant undantag).

   Men kan detta inte ha uppkommit med påverkan mellan kulturer, så alla har smittat varandra till manschauvinism och patriarkalism? Nej, för det finns ett fullskaleexperiment; Gamla och Nya världen (Amerika). I båda dessa delar av världen utvecklades ur de jämlika och jämställda jägar-samlarsamhällena – isolerat från varandra – hierarkiska och patriarkaliska kulturer. Spanjorerna kände igen sig när de kom till Mexico och Peru.

   Jag har läst allmän biologisk grundkurs och evolutionsbiologi. Dessutom en mängd böcker om evolution och neurvetenskap. Så här har jag förstått det hela, men jag kan förstås som alla människor ha missförstått saker.

   Men det viktiga är inte hur sakfrågan står i debatten/forskningen om medfödda könskillnader. Det viktiga är att alla människors lika värde och acceptans för alla människor oavsett likhet/olikhet.

   Fast det vore oklokt att inte använda kunskapen för att förbättra samhället. Om män alltid kommer att söka makt mer än kvinnor (eftersom det ger dem dominans, ökar deras överlevnad och sprider deras gener) så räcker det inte med utbildning och miljö-kultur-påverkan till jämställdhet. Män kommer ändå alltid att vilja ha mer makt.

   Min slutsats blir då kvotering. Alla poliska församlingar och styren ska ha 50 procent kvinnor. Eftersom dessutom kvinnor troligen är mer jämställda och mindre hierarkiska av sin könsnatur så skulle det dessutom troligen underlätta avskaffandet av klassamhället om kvinnor fick mer att säga till om. Kanske vi till och med fick en fredligare värld.

   Hans Norebrink

   1. Mycket bra kommentar, från början till slut.

    ”Men det viktiga är inte hur sakfrågan står i debatten/forskningen om medfödda könskillnader. Det viktiga är att alla människors lika värde och acceptans för alla människor oavsett likhet/olikhet.”

    Klockrent.

    Hela kommentaren borde få ett eget blogginlägg, och inte bara ”gömmas undan” här i kommentarsfältet.

   2. Ett bra svar, men inte tillräckligt. För vilka är det som griper till våld? Svaret är det som förväntar sig att nå ett lyckat resultat med hjälp av våldet. Troligtvis en man därför pga större styrka.

    Vi vet också att många saker verkligen har förändrats. En gång i tiden sågs kvinnans sexualitet som den främsta, så kraftig att hon måste skyddas mot den. Idag sägs mannens sexualitet vara omöjlig att tämja.

    http://www.alternet.org/when-women-wanted-sex-much-more-men?page=0,0

    Utvecklade jägarsamhällena patriarkaliska strukturer? Nej, inte alls nödvändigtvis så. Männen uppfostrade barnen tillsammans i gemenskap.

    http://www.dn.se/livsstil/reportage/hon-hittade-hem-hos-pygmeerna

    Boken Sex at Dawn gör upp med många av de evolutionspsykologiska myterna:

    http://www.amazon.co.uk/Sex-Dawn-Stray-Modern-Relationships/dp/0061707813/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1364223866&sr=8-1

    Och problemet är att det finns massor av texter om de förutsatta skillnaderna mellan män och kvinnor, men när man försöker testa dessa vetenskapligt försvinner de ständigt. Grundverket är boken ”Delusions of Gender” som systematiskt visar hur många skillnader som påståtts vara biologiska i själva verket varit sociala konstruktioner:

    http://www.amazon.co.uk/Delusions-Gender-Science-Behind-Differences/dp/1848312202/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1364223923&sr=1-1

    Jag vänder mig också emot att det finns bestämda strukturer i hjärnan. Snarare visar all modern forskning att hjärnan är synnerligen flexibel och anpassningsbar, både hos män och kvinnor.

Kommentarer inaktiverade.