Kan enkla förslag minska skjutningarna i Göteborg?

Först ska man ha klart för sig att antalet skjutningar med dödlig utgång i Göteborg är mycket få. Den kraftiga nedgången i antalet mord som skett i Sverige de senaste åren har i stort sett enbart skett i Västra Götaland. Det vanliga när det gäller skjutningar i Göteborg är att man skjuter ”fienden” i benet. Som en varning eller bestraffning. Denna typ av skottlossningar har enligt polisen i Göteborg ökat de två senaste åren.

Det finns anledning att tro att flera av morden ingår i en planerad hämnd för mordförsöket på Naser Dzeljilji för ett antal år sen. Det gäller mordet på Erik Dahlbergsgatan häromåret och mordet i Bergsjön nyligen. Även ett mord i Malmö kan eventuellt höra till denna serie mord, mordet vid Sibbarps kallbadhus. Man får inte glömma att K-falangen på sätt och vid kan sägas vara Naserligans avdelning i Malmö. Morden har sannolikt utförts av inhyrda mördare från annat land och har genomförts mycket kallblodigt.

När det gäller flera av de andra skjutningarna, dvs varningar eller bestraffningar, så har de också med den organiserade brottsligheten att göra. Inte så att det är krig som det var åren 2007-2008 med enorma mängder skottlossningar och många mord. Detta även om snittet 2011-2012 är högre än snittet 2006-2010. Utan sannolikt är det så att kriget mellan Gårdstensalliansen och Bandidos/X-team tog slut genom ett fredsavtal av något slag. De gäng som ingår i avtalet har troligen delat upp Göteborg mellan sig och gäng som inte varit med har därefter bestraffats och eliminerats som gäng på olika sätt. Det gäller kanske främst Backagänget och Asir medan det när det gäller andra gäng är avhoppare som mördats eller varnats.

Allt det beskrivna handlar om planerade mord och bestraffningar/varningar. Det kan inte stoppas genom den typ av åtgärder som socialdemokraterna Morgan Johansson och Mattias Jonsson föreslår i GP:

1. Vi vill stärka den nationella styrningen av polisens arbete mot organiserad kriminalitet, och öka de centrala resurserna till Rikskriminalpolisen.

2. Vi vill höja straffen för grovt vapenbrott, och göra det möjligt att telefonavlyssna dem som misstänks för grovt vapenbrott. Dödligt våld kopplat till kriminella konflikter har ökat med drygt 50 procent sedan 1990-talet enligt Brottsförebyggande rådet. De siffror som Dagens Nyheter presenterade härom dagen visar att antalet skjutningar som inträffat i Göteborg ökat dramatiskt under senare år.

3. Vi vill ge tullen ett särskilt uppdrag att prioritera vapensmuggling och ge tullen möjlighet att kontrollera ID-handlingar för personer uttagna vid tullkontroll. Vi måste stoppa införseln av illegala vapen. Antalet beslagtagna vapen i Västra Götaland är enligt Dagens Nyheters undersökning mer än dubbelt så höga 2012 som 2007.

4. Vi vill stärka polisens möjlighet att arbeta med infiltration i de kriminella gängen. Vi behöver en lagstiftning som ger polisen möjlighet att kunna arbeta med infiltration under rättssäkra former. Det ger ökade möjligheter att bekämpa organiserad brottslighet.

5. Vi vill se till att det finns gott om poliser i de utsatta områdena. Med de stora tillskott som polisen har fått borde det vara möjligt.

6. Vi vill utreda möjligheten att öka kvaliteten vid omhändertaganden enligt lagen om vård av unga (LVU), exempelvis genom att låta staten ta en del av kostnaderna för placeringarna mot att kommunernas eftervård och sociala insatser blir bättre. Det skulle öka möjligheten att ta hand om en del ungdomar som är på väg in i tyngre kriminalitet.

7. Vi vill inrätta en nationell samordnare för det brottsförebyggande arbetet. En nationell samordnare skulle bland annat få i uppdrag att driva på, utvärdera, föreslå förbättringar och koordinera det brottsförebyggande arbetet lokalt, regionalt och nationellt. I dag är kvaliteten i det brottsförebyggande arbetet allt för skiftande mellan olika delar av landet.

8. Vi vill utreda ett utslussningsavtal efter kriminalvårdsvistelse, så att staten kan ta en del av kostnaderna för återanpassningen i samhället av dem som släpps ur fängelse. Många av dem som släpps efter anstaltsvistelse saknar både bostad och arbete. Ibland har de även behov av fortsatt vård. Om återfall i brott ska minska måste förutsättningarna för ett liv i frihet förbättras. Det är särskilt viktigt i en situation där vi sett en tydlig fara över att frigivna dras in i kriminella gäng igen.

Jag har inget emot de flesta av punkterna i sig, men tror inte att de är speciellt effektiva. När det gäller att fler vapen beslagtas så behöver det inte på något sätt betyda att det finns fler vapen i omlopp (även om polisen i Göteborg inte tycks anse att så är fallet). Det kan lika gärna betyda att polisen blivit duktigare eller att gängen inte tycker det ska finnas så mycket vapen i omlopp längre. Det mesta tyder också på att vapensmugglingen inte är speciellt stor och inte ökar så satsningar på det området kommer sannolikt enbart att ha marginell effekt om ens någon.

Att det dödliga våldet med koppling till organiserad brottslighet har ökat sen 1990-talet är otvivelaktigt. Men det handlar om mycket få mord. Av totalt 68 fall av dödligt våld under 2012 handlar det om under 10 mord. Var det 5 mord på 1990-talet innebär en ökning på 50% inte fler än 7 till 8 mord.

Att arbeta med infiltration av gängen har inte visat sig vara en bra metod om vi ser till de exempel som finns i Sverige. Den enskilde infiltratören får betala ett alldeles för högt pris och risken för att personen ska byta sida från polisen till den organiserade brottsligheten är stor. Risken för en ökande korruption är också stor. Därför tycker jag att just det förslaget inte är speciellt bra. Göteborgspolisen har också varit den bästa polisen i Sverige på att sätta dit gängmedlemmar fram till att Södertäljenätverket syddes in. Så vitt jag vet har polisen i Göteborg inte använt infiltratörer i motsats till Stockholmspolisen.

Mot de fyra första förslagen har jag alltså en viss kritik och ett underkänner jag helt. De fyra sista förslagen tycker jag däremot är mycket bra.

Den huvudsakliga anledningen till att jag inte tror att förslagen har nån som helst effekt på skjutandet i Göteborg är skjutandets karaktär. Det handlar inte om uppgörelser, gängkrig eller nåt liknande utan till stor del om planerade bestraffningar/varningar och mord som sannolikt planerats under mycket lång tid. De åtgärder som Johansson och Jonsson föreslår är i första hand förebyggande åtgärder på sikt och åtgärder som hjälper mot brottslighet som inte är lika välplanerad eller inte alls.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements