Forss & Son

Del 21 av 24 i serien Miljonprogrammets byggbolag

Firman grundades som Byggnadsfirman Kindblom & Forss 1916. Grundare var Viktor Forss och John Erik Ivar Kindblom. 1934 bytte firman namn till Forss & Son Byggnads AB i samband med att Kindblom lämnade företaget. Samma år dog Victor Forss. Sonen Eric Forss blev då VD i företaget.

Under Eric Forss tid som VD bedrev bolaget en omfattande byggnadsverksamhet. Jämsides med en entreprenadrörelse, som främst var inriktad mot större bostadskomplex, kontorshus och skolor, drev bolaget en betydande produktion som egen byggherre för affärs- och kontorsbyggnader. Förvaltningen av egna fastigheter blev med åren betydande. Eric Forss dog hastigt år 1964 och sonen Wictor Forss tog då över firman. Han kom att bli känd som en av 1980-talets spekulanter:

1972 ägde Wictor Forss (1939-) en tredjedel av Byggnadsfirman Forss och Son AB, som förmodligen startats av hans far. Precis som många andra bygg- och fastighetsbolag på den tiden blev firman engagerad i spekulationsaffärer och 1976 hade företaget bytt namn till Förvaltnings AB Forsen och var helägt av Wictor Forss. Något år senare bytte företaget namn igen, nu till Forsinvest AB.

Genom aktiespekulationer och belåning, på samma sätt som Penser, byggde Forsinvest och Wictor Forss upp ett betydande aktieinnehav på svenska börsen i slutet av 1970-talet och början av 1980-talet. Vid mitten av 1980-talet blir Wictor Forss och Forsinvest en del av en omfattande spekulationskarusell med stora svenska företag.

[…]

1985 hade alltså familjen Douglas, via direkt ägande genom Hevea (numera Latour) och korsägande med Boliden, skaffat sig kontroll över Forsinvest. Familjen Forss återfanns då inte längre alls bland aktieägarna. Boliden såldes dock år 1986 till Trelleborg och Forsinvest tycks ha återgått i familjen Forss kontroll.

Familjen Forss flyttade, i likhet med en del andra spekulanter som exempelvis Mörtstedt, under en period till Storbritannien. Wictor Forss och hans son Erik Forss (1965-) använde en del av pengarna man tjänat på spekulationsaffärer för att starta upp en oljeprospekteringsverksamhet i Nordamerika, bolaget Forcenergy. I slutet av 1990-talet kraschade oljemarknaden på grund av bland annat krisen i Asien och US-amerikanska delen av Forcenergy tvingades i konkurs och blev sen fusionerat med ett annat oljebolag, Forest Oil. Största ägare i detta bolag är familjen Anschutz.

Enligt Affärsvärlden så hamnade Forsinvest också i problem när Forcenergy kraschade. År 2005 rapporterades att familjen Forss var tillbaka i oljebranschen då Erik Forss valdes in i styrelsen för oljebolaget West Siberian (tidigare Vostok Nafta). 2008 fusionerade detta bolag med Alliance Oil och det fusionerade företaget bytte senare också till detta namn. Huvudägare i bolaget tycks en khazakisk affärsgrupp vara.

Under Wictor Forss tid som VD för byggnadsbolaget uppförde detta bostads- och kontorshus, skolor och industribyggnader samt genomförde en omfattande om- och tillbyggnad av Mörby Centrum.

Förvaltnings AB Forsen introducerades på Stockholms fondbörs 1978 och Forsinvest 1982. Eventuellt var det Forsinvest AB som startades 1985 ett nytt bolag.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Series Navigation<< Granit & Beton ABSvenska Entreprenad (Sentab) >>
Advertisements

One Reply to “Forss & Son”

Kommentarer inaktiverade.