Att ha begått brott är inget hinder för politisk verksamhet

I stort sett alla människor har begått olagliga handlingar, brott. Det är mycket, mycket få som inte gjort det. Men bara en del av alla människor har dömts för brott. Det gäller också de som står på partiernas valsedlar. Dessa har dessutom begått brott i mycket mindre utsträckning än befolkningen som helhet. Politiker är helt enkelt skötsamma personer i stort.

Det är i verkligheten praktiskt taget helt ointressant om en person har begått brott eller inte. Några undantag finns. Personer som begått korruptionsbrott (tagit emot eller gett mutor), personer som begått ekonomiska brott (skattesmitning, svartbyggen, svarta löner etc) och allvarliga våldsbrott. Sådant kan göra personer olämpliga som politiker. Men samtidigt beror det på när brotten skedde. Nyligen eller för länge sen. Men att ha begått brott kan inte i sig vara något som diskvalificerar en människa från politisk verksamhet eller från att vara kandidat för ett parti i val.

När det gäller GP:s undersökning av västsvenska kandidater i valet så har de hittat personer hos samtliga partier som gjort sig skyldiga till brott. Men samtidigt så är politikerna hederligare och har begått färre brott i snitt än väljarna. Vanligaste brotten bland politiker är trafikbrott av olika slag.

Enligt det urval GP gjort så verkar Vägvalet och Kristdemokraterna vara de partier som har minst antal straffade för brott och Sverigedemokraterna de som har klart flest. Detta gäller de partier som idag har fullmäktigeledamöter i Göteborg eller riksdagsmandat. andra partiert som ställer upp i valen har GP inte redovisat, men jag misstänker att det finns många dömda för brott bland kandidaterna för Svenskarnas Parti och ingen som dömts för brott när det gäller Socialistiska Partiets kandidater.

När det gäller Vänsterpartiets kandidater så skiljer de ut sig från övriga redovisade partiers kandidater genom att deras brott i stor utsträckning är politiska brott, brott begångna i politisk sammanhang. Det handlar om sådant som åverkan (skadegörelse), olaga affischering, våld mot tjänsteman och ohörsamhet mot ordningsmakten. Så är det inte för något annat parti utan där är det vanliga brott som misshandel, trafikbrott, ekobrott och narkotikabrott som verkar dominera.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements