Stockholm Chartering

Del 13 av 14 i serien Svenska rederier

Stockholm Chartering är ett skeppsmäkleri och befraktningsföretag som uppstod ur resterna av Salénkoncernen. Företaget grundades 1985 på initiativ av Clarence Dybeck som innan dess arbetat som chef för Saléns tankrederi. Företaget samarbetade i början med andra företag som uppstått ur Salénkonkursen eller ur den svenska varvskraschen som Argonaut, ICB Shipping och Frontline. Företaget har genom åren också samarbetat med företag som Sonangol, NITC Tankers (National Iranian Tanker Company, privatiserat sen 2009), DSME (Daewoo Shipbuilding), Wallenius och ACOL (John Angelicoussis).

Ägare i Stockholm Chartering var till en början Sven Salén, Clarence Dybeck och de två rederierna Argonaut och Monitor, avknoppningar från Salens.

Idag har Stockholm Chartering ett 20-tal anställda och styrelsen består av Bo Andersson, Niels Berger och Torsten Engwall. Sannolikt är de väl också huvudägare. Torsten Engwall är från den Gävlefamilj som en gång grundade Gevalia och en del andra Gävleföretag. Förutom engagemanget i Stockholm Chartering AB äger han också Engco Invest AB, en rederikoncern med flera dotterbolag inom sjöfarts- och rederinäringen och dessutom i hotellbranschen.

Stoc Marcia

Stoc Marcia

I början av 2000-talet grundades dotterbolaget STOC Tankers AB som är huvudägare i ett tankfartyg och delägare i två andra. Huvudägare i de senare är Sirius Rederi AB. Det av STOC Tankers ägda tankfartyget opereras av Crew Chart Ship Management AB, ett dotterbolag till STOC Tankers och har cypriotisk flagg. De andra två fartygen sköts av Sirius.

Utöver det av STOC Tankers ägda företaget har Crew Chart Ship Management tekniskt ansvar för ytterligare 4 fartyg, de flesta med cypriotisk flagg och alla tillhörande oljebolaget Nynas enligt internationella sjöfartssajter. Enligt andra källor tillhör några av fartygen Frederietkoncernen som Crew Chart Ship Management enligt media samarbetar med. Det verkar vara den korrekta uppgiften. De bedriver dock trafik för Nynas räkning. Dessutom har företaget administrativt ansvar för 5 fartyg som tillhör Atlantic Container Line.

Förutom STOC Tankers är Stockholm Chartering idag också ägare av företag som tidigare varit stora rederier, men idag tomma skal, som Nordström & Thulin AB och Argonaut AB. I koncernen ingår också dotterbolag i ett par skatteparadis, däribland Liberia, så det är möjligt att de är inblandade i fler tankfartyg än de uppger på sin hemsida.

Mer: DN, Skanskan,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< FinnlinesTarbit Shipping >>
Advertisements