Stenbeck – finansfamiljen där de dör unga

Familjen Stenbeck är finansdynastin som grundlades av den hårdföre advokaten Hugo Stenbeck (1890-1977) tillsammans med den adliga familjen Klingspor och familjen von Horn. Till en början var familjen Klingspor största ägare men med tiden gled kontrollen över företagskoncernen runt investmentbolaget Kinnevik över i familjen Stenbecks kontroll.

Meningen var sedan att Hugo Stenbeck Jr (1933-76) skulle ta över efter fadern Hugo Stenbeck men Hugo Stenbeck Jr hade problem med alkohol och rökte för mycket cigaretter. Han dock av lungcancer vid 43 års ålder.

När fadern dog året efter blev det oreda inom Kinneviksimperiet och osämja i familjen. När röken lagt sig hade den yngre sonen Jan Stenbeck (1942-2002) tagit över kontrollen över familjekoncernen. Hans systrar Margareta af Ugglas (1939-) och Elisabeth Silfverstolpe försvann som ägare. Han omvandlade familjeimperiet från att domineras av svenska basnäringar till en medie- och telekoncern.

Jan Stenbeck skulle också dö ung, endast 60 år gammal avled han i hjärtinfarkt. Jan Stenbeck var kraftigt överviktig och konsumerade ohälsosamma mängder mat och alkoholhaltiga drycker.

Vid Stenbecks död ärvdes kontrollen av företaget av fyra va hans fem barn. Även i denna generation tycks dock vissa  meningskiljaktigheter snart ha dykt upp inom familjen. Hugo Stenbeck (1979-) och Sophie Stenbeck (1981-) köptes snart ut ur företaget, kvar stod Cristina Stenbeck (1977-) och Max Stenbeck (1985-2015) som kontrollerande ägare i Kinnevik.

Inte bara meningsskiljaktigheter tycks ha gått vidare generation för generation. Utan även döden i unga år eller relativt unga år. Max Stenbeck uppges ha dött i sviterna av diabetes. 30 år gammal. För att numera dö som en följd av diabetes så ung krävs att sjukdomen missköts allvarligt. Eller att en person medvetet tar livet av sig.

Läs mer:

Intressant?
Media: DN1, 2, AV1, 2, SVD,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements

4 Replies to “Stenbeck – finansfamiljen där de dör unga”

 1. ”För att numera dö som en följd av diabetes så ung krävs att sjukdomen missköts allvarligt. Eller att en person medvetet tar livet av sig.”

  Detta påstående förfaller spekulativt, nyare forskning pekar i en annan riktning. Dödligheten för personer, som lider av typ 1-diabetes (barndiabetes), även om de har mycket god kontroll på blodsockerhalten (d.v.s. ”sköter sig”), är dubbelt så stor som för normalpopulationen.

  Detta framgår av en studie som refereras under:
  http://sahlgrenska.gu.se/aktuellt/nyheter/Nyheter%20Detalj//okad-dodlighet-vid-diabetes-aven-vid-valreglerat-blodsocker.cid1247160

  En av forskarna bakom studien, Marcus Lind, säger följande:

  ”Forskare har tidigare ansett att patienter som når god blodsockerkontroll enligt de riktlinjer som finns har låg risk för hjärt-kärlsjukdom och dödlighet. Vår studie visar att detta inte stämmer. Vi vet inte varför det förhåller sig så här, men en tänkbar orsak är att en del patienter kan ha haft en sämre blodsockerkontroll tidigare i livet, och att det kan ha en fördröjd effekt, säger Marcus Lind, forskare vid Sahlgrenska akademin.”

  1. Det är klart det är spekulativt. Jag känner en ung person som dog i följderna av diabetes. Det var misskött diabetes på grund av att personen också hade andra hälsomässiga problem. Det är ju precis det som studien säger. Misskött diabetes. Oavsett när i tiden det skett. Så min spekulation är helt korrekt enligt studien du länkar till.

   1. ”Så min spekulation är helt korrekt enligt studien du länkar till.”

    En spekulation är en spekulation och om den är korrekt eller inte i fallet Stenbeck är omöjligt att avgöra utan en ingående kunskap om sjukdomsbild och sjukdomsförlopp. Resultatet från studien öppnar för att det kan vara frågan om helt andra orsaker, där forskningen av idag saknar svar.

    Det studien säger är att det finns fall där ”misskötsel” inte förklarar den ökade dödligheten (att ”misskötsel” leder till överdödlighet är det ingen som ifrågasätter och jag har själv, i min kliniska verksamhet, stött på allt för många sådana fall). Forskaren framför som en hypotes, d.v.s. utan belägg, att en möjlig orsak är sämre blodsockerkontroll tidigare i livet. Detta är en av flera tänkbara hypoteser och om detta är förklaringen eller inte kan endast vidare forskning upplysa om.

    Problemet med ”tvärsäkra” påståenden av typen ”För att numera dö som en följd av diabetes så ung krävs att sjukdomen missköts allvarligt” är dels att det är missvisande (studien stöder inte påståendet) och dels att det riskerar att skuldbelägga och peka ut.

    Det är otvivelaktigt att livsstil i många fall är en starkt bidragande orsaksfaktor till många sjukdomar. Likväl finns det ”renlevnadsmänniskor”, som drabbas av allvarliga hjärtsjukdomar, och icke rökare, som drabbas lungcancer. När man möter dessa patienter ställer de ofta frågan ”varför?, vad har jag gjort för fel?”. I denna dialog finns ibland en stark komponent av ångestframkallande skuldbeläggning. Detta har lärt mig att vara mycket försiktig med ”svart-vita” sanningar.

    1. Ok. Det är en spekulation baserad på den kunskap som jag läst mig till. Inget i den rapport du länkat till förändrar nånting. Studien stöder påståendet och i övrigt tror jag inte vi kommer längre. Du har en uppfattning och jag en annan. Vi får låta det bero därvid.

Kommentarer inaktiverade.