Hållplats för framtidens elektrifierade busstrafik invigd

Idag, torsdagen den 21 maj, invigde Göteborg Energi, Akademiska Hus och IMCG/Tysta Offentliga Rum en av de två hållplatser för elbusslinje 55 där bussarna laddas med grön förnybar el. Linje 55 (ElectriCity) kommer att trafikera sträckan Chalmers-Lindholmen med trafikstart den 15 juni. Hållplatsen som invigdes ligger på Svens Hultins plats på Chalmersområdet.

– Vi är väldigt glada att i dag ha tagit ytterligare ett viktigt steg mot framtidens hållbara kollektivtrafik. Genom att ladda bussarna med förnybar el minskar vi utsläppen och förbättrar luftkvalitén för göteborgarna. Omställningen av transportsektorn är nödvändig om vi ska klara att skapa ett ekologiskt hållbart samhälle. Elektrifieringen av kollektivtrafiken är tillsammans med andra lösningar som till exempel ökad biogasanvändning en viktig pusselbit i detta arbete, säger Lotta Brändström, VD Göteborg Energi. Hållplatskonceptet är ett samarbete mellan projekten ElectriCity och Tysta Offentliga Rum.

Elbuss

Vid invigningen presenterades utformningen av hållplatsen, tekniken som laddar bussarna samt hur hållplatsen är en del i utvecklingen av framtidens hållbara Göteborg. Laddningen sker genom en sådan strömavtagare som finns på tåg. Det är bara det att den här sitter på en fast installation samt upp och ner. Eller rättare sagt är det bara själva anordningen som hissar ner och upp den som är samma. Den anordningen kallas pantograf.  På pantografen sitter i detta falla två skenor och inte bara en. En pol i varje skena  som när den hissas ner mot den stillastående bussen kopplar upp sig mot bussens batteri och laddar detta. Em elbuss laddas på cirk 6 minuter och en laddhybridbuss på kortare tid. Laddningen räcker för hela den sträcka som busslinje 55 går i Göteborg, men för att det inte ska bli några problem finns en laddstation i bägge ändar.

Busshållplatsen är den första av tre demonstratorer som tas fram inom innovationsprojektet Tysta Offentliga Rum. Den utgör en testarena för ljuddämpande teknik som kommer att utvecklas vidare för olika användningsområden i en stadsmiljö. Till det yttre ser den ut som vilken hållplats som helst säger de som tagit fram den. Fast det gör den inte. Den ser annorlunda ut. Ingen reklam. Inga öppningar åt några håll förutom ingången och utgången på sidan mot gatan. Tjocka hörnstoplar. Väl inne i kuren möts resenären av en annan upplevelse. Det är tyst. Bussarna ska vara lika tysta, i alla fall är de väldigt tysta när de kör, förlåt, smyger förbi på gatan. Hållplatsen är tyst, men tio meter längre bort står transformatorstationen, aggregatet som förser laddstationen med ström. Den är inte tyst utan brummar rätt rejält om en person står nära den.

– På IMCG arbetar vi med Innovation Management för att öka hastigheten i omställningen till ett hållbart samhälle. Tillsammans med våra partners i projektet har vi samhällsutmaningen buller i fokus. Vår första ljuddämpade innovation för bullriga städer står nu på plats. Kombinationen tyst busskur och satsningen inom ElectriCity, där man arbetat med bullerkällan i bussen, känns helt rätt och ger en upplevelse av lugn stadsmiljö, säger Jonas Norrman, VD IMCG.

– Akademiska Hus uppdrag är att stärka Sverige som kunskapsnation och vi ska säkerställa att campus utvecklas på ett hållbart sätt. Goda kommunikationer till och från våra campus är en förutsättning för att säkerställa en långsiktig hållbarhet. Samverkan med Tysta Offentliga Rum inom ramen för ElectriCity har gett ytterligare en dimension av en framtidsinriktad kollektivtrafik som gör Chalmers Campus Johanneberg ännu attraktivare, säger Birgitta Hohlfält van Dalen, regiondirektör Akademiska Hus.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements